edu-Libri w wykazie wydawnictw punktowanych!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Zapraszamy do współpracy - do ewaluacji w 2021 roku został jeszcze cały rok 2020!
Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Wydane publikacje


Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe
drukpdfepubmobi

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe

Dominika Kordela, Maciej Pawłowski

Recenzent: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Publikacje elektroniczne

PDF1,5 MB
ISBN: 978-83-65648-46-4
ePUB3,8 MB
ISBN: 978-83-65648-47-1
MOBI 8,3 MB
ISBN: 978-83-65648-48-8

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 124
wydana: maj 2018
ISBN: 978-83-65648-45-7

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
„Autorzy opracowania w sposób oryginalny i ciekawy przedstawiają zagadnienia związane z problematyką kształtowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności kwestie dotyczące długoterminowych decyzji finansowych podejmowanych przez jednostki gospodarcze. Postawiony w pracy problem badawczy jest niezwykle istotny dla całego sektora przedsiębiorstw, a tym samym dla gospodarki narodowej jako całości. Właściwie zaplanowana, a następnie konsekwentnie realizowana gospodarka finansowa przedsiębiorstwa jest bowiem warunkiem koniecznym pomyślnego rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Należy podkreślić, że przedmiotem pracy są nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne aspekty związane z podejmowaniem długoterminowych decyzji finansowych”.
Z recenzji prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
 • Wprowadzenie
 • 1. Wprowadzenie do długoterminowych decyzji finansowych
  • 1.1. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
  • 1.2. Podział i hierarchia źródeł finansowania przedsiębiorstwa
  • 1.3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie a struktura finansowania
  • 1.4. Znaczenie struktury kapitału przedsiębiorstwa w świetle teorii finansów
  • 1.5. Wykorzystanie struktury kapitału w ocenie finansowej przedsiębiorstwa
 • 2. Decyzje finansowe przedsiębiorstw w obszarze kapitału własnego
  • 2.1. Kapitał własny w przedsiębiorstwie
   • 2.1.1. Źródła i cechy kapitału własnego
   • 2.1.2. Ujęcia kapitału własnego
  • 2.2. Finansowanie udziałowe na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa
  • 2.3. Cechy, rodzaje i charakterystyka akcji
  • 2.4. Emisja akcji w finansowaniu przedsiębiorstw – procedury i koszty
  • 2.5. Terminowe finansowanie udziałowe
   • 2.5.1. Private equity/Venture capital
   • 2.5.2. Aniołowie biznesu
  • 2.6. Crowdfunding udziałowy – istota finansowania społecznościowego
 • 3. Długoterminowe decyzje finansowe na rynku kapitału obcego
  • 3.1. Istota kapitału obcego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
   • 3.1.1. Przesłanki i motywy gromadzenia kapitału na rynku długu
   • 3.1.2. Cechy i funkcje kapitału obcego
  • 3.2. Instrumenty finansowania kapitałem obcym
   • 3.2.1. Finansowanie na rynku kredytu bankowego
   • 3.2.2. Finansowanie na rynku transakcji leasingowych
   • 3.2.3. Finansowanie na rynku obligacji
   • 3.2.4. Dylematy wyboru przedsiębiorstwa – finansowanie na rynku kredytu bankowego a emisja obligacji
   • 3.2.5. Instrumenty finansowania przedsiębiorstwa kapitałem hybrydowym
 • 4. Koszt kapitału w decyzjach finansowych przedsiębiorstw
  • 4.1. Istota kosztu kapitału
  • 4.2. Koszt kapitału własnego
  • 4.3. Koszt kapitału obcego
  • 4.4. Koszt kapitału wieloskładnikowego – średni ważony koszt kapitału
 • 5. Instrumenty finansowe przedsiębiorstw jako przedmiot alokacji kapitału
  • 5.1. Wartość pieniądza w czasie
  • 5.2. Dochód z inwestycji finansowych
  • 5.3. Polityka wypłat dywidendy i zwrot kapitału własnego inwestorom
  • 5.4. Ryzyko na rynku kapitałowym
   • 5.4.1. Czynniki i rodzaje ryzyka
   • 5.4.2. Ryzyko inwestycyjne i jego pomiar
  • 5.5. Miary efektywności inwestycji finansowych
  • 5.6. Wskaźniki rynku kapitałowego
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.