Janusz Ostaszewski

Prof. dr hab. Janusz Ostaszewski – profesor zwyczajny Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dyrektor Instytutu Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Specjalności: finanse, transport, zarządzanie finansami.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe (Recenzent)