Dominika Kordela

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Działalność naukową i dydaktyczną koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem rynku finansowego i instrumentów finansowych oraz z tematyką finansowania przedsiębiorstw.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku
Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe