Maciej Pawłowski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia o specjalności finanse i rynki finansowe. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zainteresowania naukowe koncentruje na problemach finansów przedsiębiorstwa oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojmowanymi uwarunkowaniami rozwoju rynku finansowego w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych szeroko pojętej tematyce finansów.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe Nowość!