Wydane publikacje


O czytaniu
drukpdfepubmobi

O czytaniu

Uczyć polskiego w niełatwych czasach

Barbara Kryda

Publikacje elektroniczne

PDF3,7 MB
ISBN: 978-83-66395-08-4
ePUB2,6 MB
ISBN: 978-83-66395-09-1
MOBI 8,3 MB
ISBN: 978-83-66395-10-7

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

69.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: A5
liczba stron : 580
wydana: wrzesień 2020
ISBN: 978-83-66395-07-7

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
„Każdy tekst literacki (jak każde dzieło sztuki) jest próbą wyrażenia jakiegoś sposobu widzenia świata – na większą czy mniejszą skalę. Może to być świat podobny do świata potocznie doświadczanego lub z nim sprzeczny, zmyślony, szyderczo go wykrzywiający lub idealizujący itp. Ukazany jest on zawsze z czyjejśpozycji, z samego środka czyjegoś losu, życia, doświadczenia, próby. Może to być doświadczenie autora lub wymyślonego przez niego bohatera, lub w ogóle bezimienne i uogólnione. A dzieje się wszystko po to, by czytelnik to jakby sprawdził – w trakcie czytania powtórzył i wypełnił autorski przekaz własną wizją, przeżyciem, doświadczeniem. Każdy tekst literacki jest bowiem potencjalną nauką widzenia świata, nauką postaw, nauką wyrazu – pod warunkiem, że nie traktujemy go wprost, ale pozwalamy, żeby oddziaływał na nas całością swojej organizacji, uruchamiającej pośrednio owo głębsze przeżycie wynikających z niej sensów". (O czytaniu, s. 15)

„Teksty składające się na ten zbiór pisane były w ciągu wielu lat. Część z nich była już publikowana. Wszystkie zostały ponownie przejrzane, z pewną dozą krytycznego dystansu poprawione, a niektóre rozszerzone. Zawierają one doświadczenie nauczyciela, badacza literatury, pośrednika między tym, co się zwykło nazywać klasyką literacką, a często niechętnie nastawionymi do czytania w ogóle współczesnymi młodymi odbiorcami. Wsród uczniów – studentów – nauczycieli…”. (O czytaniu, s. 7)

Im wszystkim dziękuję dziś za wspólne odkrywanie i przeżywanie tego, co raz utrwalone w słowach pośredniczy ponad czasami w obronie wartości takich, jak Prawda, Dobro i Piękno.
                                                                                                                      Barbara Kryda
 • Zamiast wstępu 6
  • Sztuka czytania 11
  • Lektury obowiązkowe 17
  • Monolog zza stołu 24
 • Zaproszenia do lektury 31
  • Krajobraz poezji polskiej 33
  • Baśnie Hansa Christiana Andersena 51
  • Kiedy znów będę mały Janusza Korczaka 65
  • Niepokonane Williama Faulknera 77
 • Wokół tekstów 87
  • „Jeśli nie Pan, to kto?” (Rozważania o Psalmie 127 w przekładach, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego i Czesława Miłosza) 89
  • „Pamiętajcie i zważcie u siebie…” 104
  • Słowacki i Miłosz na skałach w Pornic 119
  • Dyskurs o ojczyźnie (Cyprian Norwid Co robić?) 146
  • Cztery wariacje na temat Rzymu – refleksja o przemijaniu (Kochanowski – Sęp Szarzyński – Słowacki – Miłosz) 162
  • „Który nauczę znów pokory…” (Wokół Spojrzenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) 178
 • O motywach 201
  • Strój 203
  • Zaproszenie do ogrodu 219
 • „Szkolne czytanie” 235
  • Rejowa „biesiada wdzięczna” 237
  • Consolatio czyli pocieszenie (O Trenach Jana Kochanowskiego) 253
  • Pieśń, która „greckim chórom przygania” (O Odprawie posłów greckich Jana Kochanowskiego) 267
  • „Co lipie do wirszów?” 278
  • Czarnolas – wieczna ojczyzna (Tradycja czarnoleska w szkolnym kształceniu literackim) 294
  • Słowacki we współczesnej szkole 315
  • „Bliskie idealnym znamienować” (O szkolnym czytaniu Norwida) 335
  • Młodzi czytają Prusa 348
  • Poezja Miłosza wobec perspektyw odbioru szkolnego 377
  • W poszukiwaniu wzorca 406
 • Spór o kufer prababci 425
  • Stanisław Konarski – wychowawca i nauczyciel 427
  • Tajfun Conrada czyli lekcja powinności 445
  • My tak uczyć nie chcemy 454
  • Język narzędziem myślenia i kontaktu 470
  • Lekcja polskiego 475
  • Snobizm i postęp Stefana Żeromskiego po latach 487
  • Lata stalinowskie w dydaktyce szkolnej 497
  • Szkic do monografii „Polonistyki” (refleksje nie tylko historyczne) 506
 • Ze wspomnień osobistych 529
  • Prace społeczne 531
  • Krótka historia „Jaskółczyna” 538
  • Wdzięczność (Słowo poświęcone pamięci profesora Zdzisława Libery) 551
  • Ten dług błogosławiony – wyznanie osobiste 558
  • Spotkania z Mickiewiczem / Panem Tadeuszem 565

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.