Wydane publikacje


Startupy
drukpdfepubmobi

Startupy

Wyzwania dla zarządzania i edukacji

Agnieszka Skala

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Cieślik; dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Książka była podstawą pozytywnie zakończonej procedury habilitacyjnej
Książka była podstawą pozytywnie
zakończonej procedury habilitacyjnej
Publikacje elektroniczne

PDF3,2 MB
ISBN: 978-83-65648-90-7
ePUB3,9 MB
ISBN: 978-83-65648-91-4
MOBI 9,4 MB
ISBN: 978-83-65648-92-1

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 204
wydana: wrzesień 2018
ISBN: 978-83-65648-89-1

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów, które są emanacją rewolucji cyfrowej i gospodarki opartej na innowacjach.
Zwraca uwagę na ważne zjawisko ekonomiczne, jakim jest pojawienie się tej nowej formy organizacji, analizuje i systematyzuje zjawiska temu towarzyszące oraz wskazuje podstawy do dalszych prac w tym zakresie.

„Monografia stanowi ciekawą analizę zjawiska o fundamentalnym znaczeniu we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, jakim są młode innowacyjne firmy, które autorka definiuje jako startupy. Na temat tego typu firm i ich przełomowej roli w gospodarce istnieje bogata literatura, głównie o charakterze popularnym. Mniej zaawansowany jest natomiast dorobek naukowy, zwłaszcza jeśli chodzi o wyzwania, jakie niosą tego typu organizacje dla nauk o zarządzaniu. W pewnym sensie spektakularne sukcesy czołówki innowacyjnych startupów podważają przydatność podstawowych zasad i reguł efektywnego działania gospodarczego, sformułowanych na gruncie współczesnych nauk o zarządzaniu. Podobnie w przypadku szeroko pojętej edukacji początkujących adeptów nowego biznesu, doświadczenia w zakresie funkcjonowania startupów wymagają wprowadzenia jakościowych zmian w procesie dydaktycznym. W swojej monografii dr Agnieszka Skala analizuje te właśnie kluczowe wyzwania”.
Z recenzji prof. dra hab. Jerzego Cieślika

„Książkę pt. Startupy – wyzwania dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości uważam za wartościowe źródło wiedzy o startupach, a podejmowanie naukowych wątków związanych z tematyką startupów za właściwy kierunek rozwoju nauk o zarządzaniu. Przedstawiona spiralna definicja startupu jest ciekawym ujęciem rozumienia specyfiki organizacji, przydatnym w dalszych pracach z tego zakresu. Największym atutem książki jest sprawne łączenie dwóch trudno komunikujących się światów: nauki i praktyki gospodarczej. Przystępny język i logika wywodu sprawiają, że jest to pozycja literaturowa, która zainteresuje zarówno środowisko akademickie, jak i praktyków biznesu”.
Z recenzji dr hab. Agnieszki Kurczewskiej, prof. UŁ
 • Wstęp
 • 1. Startup jako przejaw innowacyjnej przedsiębiorczości
  • 1.1. Przedsiębiorczość a innowacje
   • 1.1.1. Innowatorzy a imitatorzy
   • 1.1.2. Innowacyjna przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy
   • 1.1.3. Innowacyjność a rozmiar przedsiębiorstwa
  • 1.2. Innowacyjna przedsiębiorczość w dobie rewolucji cyfrowej
  • 1.3. Startupy – badania literaturowe
  • 1.4. Dyskusja na temat definicji startupu
  • 1.5. Spiralna definicja startupu
  • 1.6. Podsumowanie rozdziału
 • 2. Badania i charakterystyka startupów
  • 2.1. Badania wtórne – przegląd literatury
  • 2.2. Ekosystemy startupowe
  • 2.3. Badania własne: „Polskie Startupy”
  • 2.4. Badanie własne: startupy w państwach Grupy Wyszehradzkiej
   • 2.4.1. Uwarunkowania dla startupów – dane makroekonomiczne
   • 2.4.2. Uwarunkowania dla startupów – rankingi
  • 2.5. Główne cechy różnicujące startupy
  • 2.6. Charakterystyka startupów przy zastosowaniu „spiralnej definicji startupów” oraz głównych cech różnicujących
  • 2.7. Podsumowanie rozdziału
 • 3. Startup jako wyzwanie dla zarządzania
  • 3.1. Zarządzanie – tradycja i rozwój dyscypliny
  • 3.2. Współczesne wyzwania dla zarządzania
  • 3.3. Startupy jako wyzwanie dla zarządzania
  • 3.4. Lean startup jako metodyka zarządzania rozwojem startupu
   • 3.4.1. Konceptualizacja lean startup
   • 3.4.2. Dyskusja lean startup jako metodyki zarządzania startupem
  • 3.5. Podsumowanie rozdziału
 • 4. Startup jako wyzwanie dla edukacji
  • 4.1. Edukacja zarządzania
  • 4.2. Edukacja dla przedsiębiorczości
  • 4.3. Edukacja dla startupów
  • 4.4. Podsumowanie rozdziału
 • Podsumowanie
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Załącznik 1. Przykłady startupów
 • Załącznik 2. Polskie Startupy (2016 r.)
 • Załącznik 3. Główne wyniki badań „Polskie Startupy” w latach 2015–2016
 • Załącznik 4. Edukacja dla startupów – zajęcia w Politechnice Warszawskiej
 • Załącznik 5. Zestawienie rezultatów i charakterystyka projektu: „Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej”
 • Bibliografia
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.