Wydane publikacje


Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego
drukpdfepubmobi

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Wyzwanie XXI wieku

Elżbieta Szaruga

Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Publikacje elektroniczne

PDF1,8 MB
ISBN: 978-83-65648-82-2
ePUB3,4 MB
ISBN: 978-83-65648-83-9
MOBI 8,3 MB
ISBN: 978-83-65648-84-6

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 118
wydana: sierpień 2018
ISBN: 978-83-65648-81-5

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu autorka podjęła się próby wniesienia wkładu do sprecyzowania kierunków racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego, realnie możliwych do osiągnięcia w XXI wieku.
Monografia zawiera wyniki badań nad racjonalizacją energochłonności transportu samochodowego w gospodarce Grupy Wyszehradzkiej oraz – osobno – w gospodarce Polski.
 • Wstęp
 • Wykaz głównych pojęć
 • Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń
 • 1. Wyzwania gospodarek XXI wieku
  • 1.1. Powrót do idei gospodarki w stanie zrównoważonym
  • 1.2. W kierunku programowania zrównoważonego rozwoju
  • 1.3. Błąd w programowaniu zrównoważonego rozwoju: podłoże sekularnej stagnacji
 • 2. Znaczenie racjonalizacji energochłonności transportu we współczesnych gospodarkach
  • 2.1. Racjonalizacja w kontekście dryfowania gospodarek
  • 2.2. Efekt odbicia – paradoks racjonalizacji energochłonności?
  • 2.3. Energochłonność transportu oraz koncepcje jej racjonalizacji
 • 3. Makroekonomiczne uwarunkowania energochłonności transportu samochodowego we współczesnych gospodarkach Grupy Wyszehradzkiej
  • 3.1. Trendy w gospodarkach Grupy Wyszehradzkiej
   • 3.1.1. Analiza trendów makroekonomicznych w Polsce
   • 3.1.2. Analiza trendów makroekonomicznych na Węgrzech
   • 3.1.3. Analiza trendów makroekonomicznych w Czechach
   • 3.1.4. Analiza trendów makroekonomicznych na Słowacji
  • 3.2. Cykle koniunkturalne w gospodarkach Grupy Wyszehradzkiej
   • 3.2.1. Analiza cykli koniunkturalnych w Polsce
   • 3.2.2. Analiza cykli koniunkturalnych na Węgrzech
   • 3.2.3. Analiza cykli koniunkturalnych w Czechach
   • 3.2.4. Analiza cykli koniunkturalnych na Słowacji
 • 4. Modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego
  • 4.1. Przestrzenny model racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego – gospodarki Grupy Wyszehradzkiej
  • 4.2. Model racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego – gospodarka Polska
 • Zakończenie
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.