Patroni-ulicy-braci-Myckow-plakat

Wydane publikacje


Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku
drukpdfepubmobi

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Modele biznesowe, finansowanie, innowacje

Małgorzata Porada-Rochoń, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Dominika Kordela, Monika Tomczyk

Recenzent: dr hab. inż. Justyna Agnieszka Franc-Dąbrowska

Publikacje elektroniczne

PDF4,4 MB
ISBN: 978-83-65648-78-5
ePUB3,4 MB
ISBN: 978-83-65648-79-2
MOBI 7,8 MB
ISBN: 978-83-65648-80-8

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 114
wydana: lipiec 2018
ISBN: 978-83-65648-77-8

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i w przyszłości. Ważnym zagadnieniem przedstawionym w monografii jest próba połączenia problematyki modeli biznesowych, finansowania i innowacji oraz zebrania tych szerokich i niełatwych zagadnień w powiązane ze sobą treści.
 • Wstęp
 • 1. Decyzje finansowe i procesy dostosowawcze przedsiębiorstw jako wyraz adaptacji do współczesnego otoczenia
  • 1.1. Współczesne otoczenie przedsiębiorstw
  • 1.2. Decyzje finansowe przedsiębiorstw
  • 1.3. Restrukturyzacja i procesy dostosowawcze przedsiębiorstw
 • 2. Finansowanie przedsiębiorstw w erze ekonomii współdzielenia i ekonomii tłumu
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Współczesne otoczenie przedsiębiorstw – ekonomia współdzielenia i ekonomia tłumu
  • 2.3. Interdyscyplinarny rozwój teorii finansów przedsiębiorstw
  • 2.4. Finansowanie przedsiębiorstw w kontekście rozwoju fintechu
  • 2.5. Alternatywne instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw
  • 2.6. Modele, istota i rozwój crowdfundingu
 • 3. Wiedza w aspekcie kreacji konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i globalnym
  • 3.1. Systematyzacja pojęć w zakresie stanowiącym przedmiot badań
  • 3.2. Wiedza i jej rola w budowaniu potencjału konkurencyjnego współczesnych podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej
  • 3.3. Inne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i globalnym
 • 4. Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
  • 4.1. Podstawy terminologiczne w zakresie innowacji
  • 4.2. Zarządzanie innowacjami w procesach rozwoju przedsiębiorstw
  • 4.3. Znaczenie działalności innowacyjnej w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach ponadnarodowych
 • 5. Modele biznesowe przedsiębiorstw w gospodarce postindustrialnej
  • 5.1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zmian w przedsiębiorstwach
  • 5.2. Konsekwencje wynikające z cyfryzacji i serwicyzacji produkcji
  • 5.3. Adaptacja modeli biznesowych do zachodzących zmian
  • 5.4. Radykalne zmiany w modelach biznesowych
  • 5.5. Spojrzenie na odnowę przedsiębiorstwa z punktu widzenia wartości organizacji
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.