Małgorzata Porada-Rochońwww.edu-libri.pl  

Zapowiedzi w edu-Libri:
Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku