Małgorzata Porada-Rochońwww.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku