Nowości


Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych
drukpdf

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych

nowość

Ada Domańska, Agnieszka Gryglicka, Robert Zajkowski, Beata ŻukowskaPublikacje elektroniczne

PDF5.4 MB
ISBN: 978-83-66395-70-1

Publikacja drukowana
oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 292
wydana: lipiec 2024
ISBN: 978-83-66395-69-5

    opis    
spis treści
W pracy zaprezentowano wyniki badań przedstawiające diagnozę stanu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Badania obejmowały role wszystkich form kapitału – naturalnego, biologicznego, społecznego, technologicznego, finansowego i kulturowego – oraz złożone sposoby ich interakcji. W wyniku tego uzyskano rozszerzoną analizę stanu i znaczenia wybranych obszarów funkcjonowania firm rodzinnych, które stanową podwaliny ich działania w sposób respektujący równoważność celów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Analiza obejmuje kapitał ludzki, społeczny i przeżywalności w firmach rodzinnych, ich wartości społeczno-emocjonalne oraz orientację przedsiębiorczą. Szczególną zaletą opracowania jest zarysowanie możliwie szerokiego kontekstu badawczego, jaki do tej pory nie był eksplorowany w warunkach polskich.
 • Słowo wstępne
 • Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Istota i znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych
  • 1.1. Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego
  • 1.2. Gospodarcze znaczenie firm rodzinnych
  • 1.3. Czynniki sukcesu firm rodzinnych
 • Rozdział 2. Zrównoważony rozwój gospodarek i społeczeństw – wybrane aspekty
  • 2.1. Istota i znaczenie zrównoważonego rozwoju
  • 2.2. Rola przedsiębiorstw we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju
  • 2.3. Firmy rodzinne a idea zrównoważonego rozwoju
 • Rozdział 3. Założenia i przebieg procesu badawczego
  • 3.1. Metodyka badań ilościowych
   • 3.1.1. Cele badawcze
   • 3.1.2. Próba i proces badawczy
   • 3.1.3. Główne charakterystyki próby badawczej
  • 3.2. Metodyka badań jakościowych
   • 3.2.1. Założenia badawcze
   • 3.2.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
 • Rozdział 4. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych
  • 4.1. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju
   • 4.1.1. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.1.2. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.1.3. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 4.1.4. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 4.1.5. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.1.6. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a wiek przedsiębiorstwa
   • 4.1.7. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
   • 4.1.8. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju a plany sukcesyjne i sukcesja
   • 4.1.9. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju – wyniki badań jakościowych
  • 4.2. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju
   • 4.2.1. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.2.2. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.2.3. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 4.2.4. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 4.2.5. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.2.6. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a wiek przedsiębiorstwa
   • 4.2.7. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
   • 4.2.8. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju a plany sukcesyjne i sukcesja
   • 4.2.9. Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju – wyniki badań jakościowych
  • 4.3. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju
   • 4.3.1. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.3.2. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.3.3. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 4.3.4. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 4.3.5. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 4.3.6. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a wiek przedsiębiorstwa
   • 4.3.7. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
   • 4.3.8. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju a plany sukcesyjne i sukcesja
   • 4.3.9. Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju – wyniki badań jakościowych
  • 4.4. Zrównoważony rozwój – konkluzje
 • Rozdział 5. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach rodzinnych
  • 5.1. Kapitał ludzki a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 5.2. Kapitał ludzki a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 5.3. Kapitał ludzki a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
  • 5.4. Kapitał ludzki a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
  • 5.5. Kapitał ludzki a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 5.6. Kapitał ludzki a wiek przedsiębiorstwa
  • 5.7. Kapitał ludzki a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
  • 5.8. Kapitał ludzki a plany sukcesyjne i sukcesja
  • 5.9. Kapitał ludzki – wyniki badań jakościowych
   • 5.9.1. Przywództwo i motywacja
   • 5.9.2. Kwalifikacje
   • 5.9.3. Satysfakcja i kreatywność
  • 5.10. Kapitał ludzki – konkluzje
 • Rozdział 6. Kapitał społeczny w przedsiębiorstwach rodzinnych
  • 6.1. Strukturalny wymiar kapitału społecznego
   • 6.1.1. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.1.2. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.1.3. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 6.1.4. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 6.1.5. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.1.6. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a wiek przedsiębiorstwa
   • 6.1.7. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
   • 6.1.8. Strukturalny wymiar kapitału społecznego a plany sukcesyjne i sukcesja
   • 6.1.9. Strukturalny wymiar kapitału społecznego – wyniki badań jakościowych
  • 6.2. Relacyjny wymiar kapitału społecznego
   • 6.2.1. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.2.2. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.2.3. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 6.2.4. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 6.2.5. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.2.6. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a wiek przedsiębiorstwa
   • 6.2.7. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
   • 6.2.8. Relacyjny wymiar kapitału społecznego a plany sukcesyjne i sukcesja
   • 6.2.9. Relacyjny wymiar kapitału społecznego – wyniki badań jakościowych
  • 6.3. Poznawczy wymiar kapitału społecznego
   • 6.3.1. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.3.2. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.3.3. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 6.3.4. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
   • 6.3.5. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
   • 6.3.6. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a wiek przedsiębiorstwa
   • 6.3.7. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
   • 6.3.8. Poznawczy wymiar kapitału społecznego a plany sukcesyjne i sukcesja
   • 6.3.9. Poznawczy wymiar kapitału społecznego – wyniki badań jakościowych
  • 6.4. Kapitał społeczny – konkluzje
 • Rozdział 7. Kapitał przeżywalności
  • 7.1. Kapitał przeżywalności a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 7.2. Kapitał przeżywalności a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 7.3. Kapitał przeżywalności a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
  • 7.4. Kapitał przeżywalności a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
  • 7.5. Kapitał przeżywalności a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 7.6. Kapitał przeżywalności a wiek przedsiębiorstwa
  • 7.7. Kapitał przeżywalności a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
  • 7.8. Kapitał przeżywalności a plany sukcesyjne i sukcesja
  • 7.9. Kapitał przeżywalności – wyniki badań jakościowych
  • 7.10. Kapitał przeżywalności – konkluzje
 • Rozdział 8. Wartości społeczno-emocjonalne
  • 8.1. Kontrola i wpływ rodziny
   • 8.1.1. Kontrola i wpływ rodziny a wiek przedsiębiorstwa
   • 8.1.2. Kontrola i wpływ rodziny a samoocena kondycji ekonomicznej
  • 8.2. Identyfikacja członków rodziny z firmą
   • 8.2.1. Identyfikacja członków rodziny z firmą a wiek przedsiębiorstwa
   • 8.2.2. Identyfikacja członków rodziny z firmą a samoocena kondycji ekonomicznej
  • 8.3. Więzi społeczne
   • 8.3.1. Więzi społeczne a wiek przedsiębiorstwa
   • 8.3.2. Więzi społeczne a samoocena kondycji ekonomicznej
  • 8.4. Przywiązanie emocjonalne członków rodziny
   • 8.4.1. Przywiązanie emocjonalne członków rodziny a wiek przedsiębiorstwa
   • 8.4.2. Przywiązanie emocjonalne członków rodziny a samoocena kondycji ekonomicznej
  • 8.5. Odnowienie więzi rodzinnych poprzez sukcesję dynastyczną
   • 8.5.1. Odnowienie więzi rodzinnych poprzez sukcesję dynastyczną a wiek przedsiębiorstwa
   • 8.5.2. Odnowienie więzi rodzinnych poprzez sukcesję dynastyczną a samoocena kondycji ekonomicznej
  • 8.6. Wartości społeczno-emocjonalne – wyniki badań jakościowych
  • 8.7. Wartości społeczno-emocjonalne – konkluzje
 • Rozdział 9. Orientacja przedsiębiorcza
  • 9.1. Orientacja przedsiębiorcza a udział rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 9.2. Orientacja przedsiębiorcza a udział osób płci żeńskiej w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 9.3. Orientacja przedsiębiorcza a udział rodziny we własności przedsiębiorstwa
  • 9.4. Kapitał przeżywalności a udział pokoleń rodziny we własności przedsiębiorstwa
  • 9.5. Orientacja przedsiębiorcza a udział pokoleń rodziny w zarządzie przedsiębiorstwa
  • 9.6. Orientacja przedsiębiorcza a wiek przedsiębiorstwa
  • 9.7. Orientacja przedsiębiorcza a samoocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
  • 9.8. Orientacja przedsiębiorcza a plany sukcesyjne i sukcesja
  • 9.9. Orientacja przedsiębiorcza – wyniki badań jakościowych
   • 9.9.1. Nastawienie wobec ryzyka
   • 9.9.2. Innowacyjność
   • 9.9.3. Aktywność rynkowa i identyfikowanie możliwości (proaktywność)
   • 9.9.4. Konkurencyjność
   • 9.9.5. Autonomia
  • 9.10. Orientacja przedsiębiorcza – konkluzje
 • Podsumowanie
 • Załącznik 1 – kwestionariusz ankiety
 • Załącznik 2 – scenariusz wywiadu
 • Spis rysunków
 • Spis tabel
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.