Nowości


Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty
drukpdfepubmobi

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty

nowość

Redakcja naukowa: Małgorzata Tyrańska

Urszula Bukowska, Ireneusz Rynduch, Mariusz Sołtysik, Konrad Szczukiewicz, Robert Szydło, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając

Recenzent: dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Publikacje elektroniczne

PDF
ISBN: 978-83-66395-40-4
ePUB
ISBN: 978-83-66395-41-1
MOBI 
ISBN: 978-83-66395-42-8

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

99.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 160
wydana: styczeń 2024
ISBN: 978-83-66395-39-8

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych organizacyjnych aspektów, potraktowanych jako wyzwania wymagające dodatkowego wysiłku w celu wdrożenia do praktyki przedsiębiorstw zasad złożonej, interdyscyplinarnej koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, zakładającej współistnienie i traktowanie na równi trzech wymiarów – społecznego, ekologicznego i ekonomicznego. W opracowaniu obok zaprezentowania istoty koncepcji, funkcji oraz znaczenia zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstwa i pracowników omówiono takie organizacyjne aspekty jak transformację zarządzania przedsiębiorstwem na model zrównoważony, możliwe do zastosowania w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi mierniki controllingu personalnego, a także kwestię zrównoważonego przywództwa, środowiska pracy oraz zatrudnialności, podkreślono znaczenie kompetencji zorientowanych na zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa i metod ich rozwoju, omówiono koncepcję równowagi praca-życie oraz innowacyjne produkty wspierające zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników start-upów.
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Strategie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem (Mariusz Sołtysik)
  • 1.1. Istota zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem
  • 1.2. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem
   • 1.2.1. Rozwinięta interpretacja pojęcia strategii
   • 1.2.2. Projektowanie strategii zarządzania
  • 1.3. Transformacja zarządzania przedsiębiorstwem na model zrównoważony
   • 1.3.1. Zrównoważona przedsiębiorczość
   • 1.3.2. Zrównoważona produkcja
   • 1.3.3. Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rozdział 2. Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi jako element zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem
  • 2.1. Istota zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
  • 2.2. Wymiary koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
  • 2.3. Znaczenie koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstwa i pracowników
 • Rozdział 3. Funkcje kadrowe i mierniki controllingu personalnego w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
  • 3.1. Istota funkcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
  • 3.2. Mierniki ilościowe controllingu personalnego w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
  • 3.3. Mierniki jakościowe controllingu personalnego w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rozdział 4. Zrównoważone przywództwo
  • 4.1. Istota i ewolucja przywództwa
  • 4.2. Cechy zrównoważonego przywództwa
  • 4.3. Metody oceny zrównoważonego przywództwa
 • Rozdział 5. Zrównoważone środowisko pracy
  • 5.1. Istota środowiska pracy w kontekście tworzenia wartości
  • 5.2. Zdrowie i dobrostan pracowników, a medycyna pracy i medycyna stylu życia
  • 5.3. Innowacje społeczne a zrównoważone środowisko pracy
 • Rozdział 6. Zrównoważona zatrudnialność
  • 6.1. Istota zatrudnialności
  • 6.2. Wybrane modele zatrudnialności
  • 6.3. Koncepcja zrównoważonej zatrudnialności
 • Rozdział 7. Zrównoważony rozwój kompetencji pracowników
  • 7.1. Istota zrównoważonego rozwoju kompetencji pracowników
  • 7.2. Kompetencje zorientowane na zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa
  • 7.3. Metody i narzędzia rozwoju kompetencji pracowników zorientowanych na zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa
 • Rozdział 8. Życie zawodowe i pozazawodowe jako wyzwanie organizacyjne
  • 8.1. Istota zrównoważonego podejścia do życia zawodowego i pozazawodowego
   • 8.1.1. Historia podejścia do pracy
   • 8.1.2. Założenia koncepcji work-life balance
   • 8.1.3. Pozostałe koncepcje podejścia zrównoważonego
  • 8.2. Potrzeby pracownika w kontekście pracy i poza pracą
   • 8.2.1. Stadia życia rodzinnego
   • 8.2.2. Koncepcje rozwoju człowieka
   • 8.2.3. Stadia kariery zawodowej
  • 8.3. Korzyści organizacyjne ze zrównoważonego podejścia do życia zawodowego i pozazawodowego
   • 8.3.1. Korzyści wynikające z podejścia zrównoważonego
   • 8.3.2. Przykłady działań wspierających podejście zrównoważone
 • Rozdział 9. Innowacyjne produkty technologiczne i start-upy wspierające zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi
  • 9.1. Istota rozwoju technologii w zrównoważonym zarządzaniu zasobami ludzkimi – HR Tech oraz start-upy
  • 9.2. Przegląd innowacyjnych produktów wspierających zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników
  • 9.3. Start-upy i ich innowacyjne produkty wspierające zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.