Wydane publikacje


Smart logistics
drukpdfepubmobi

Smart logistics

Izabela Dembińska, Blanka Tundys, Marzena Frankowska, Magdalena Malinowska

Recenzent: dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

Publikacje elektroniczne

PDF3,2 MB
ISBN: 978-83-65648-70-9
ePUB4,9 MB
ISBN: 978-83-65648-71-6
MOBI 11,3 MB
ISBN: 978-83-65648-72-3

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

54.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 160
wydana: lipiec 2018
ISBN: 978-83-65648-69-3

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W części pierwszej zaprezentowano podstawowe definicje oraz ewolucję zmian w obszarze logistyki w kierunku inteligentnych rozwiązań. Przedmiotem rozważań w rozdziale drugim są implikacje organizacyjne rozwoju inteligentnej logistyki i inteligentnych łańcuchów dostaw. Część trzecią opracowania poświęcono problematyce inteligentnego przemysłu. Wskazano wyznaczniki jego rozwoju i funkcjonowania oraz omówiono rozwijane na świecie koncepcje inteligentnego przemysłu. Opisano rozwiązania inteligentnej logistyki w obsłudze procesów produkcyjnych. W części czwartej scharakteryzowano wykorzystanie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu transportem i w gospodarce magazynowej. Natomiast w rozdziale piątym poruszono tematykę smart city, ukazującą zarządzanie systemem logistycznym miasta z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 • Wstęp
 • 1. Koncepcja smart wyzwaniem dla współczesnej logistyki
  • 1.1. Smart logistics – definicja i pojęcia pokrewne
  • 1.2. Miejsce inteligentnej logistyki w ewolucji logistyki
  • 1.3. Internet rzeczy jako determinanta rozwoju inteligentnej logistyki
  • 1.4. Transformacja cyfrowa i cyberbezpieczeństwo jako warunek sprawności inteligentnej logistyki
 • 2. Implikacje organizacyjne rozwoju smart logistics
  • 2.1. Wirtualizacja działalności podmiotów gospodarczych
  • 2.2. Wirtualne łańcuchy dostaw i ich konsekwencje dla współczesnych organizacji
  • 2.3. Możliwości systemów komunikacji i ich znaczenie dla logistyki
  • 2.4. Zmiany w postrzeganiu funkcji czynnika ludzkiego w logistyce
  • 2.5. Inteligentna logistyka jako determinanta funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw
 • 3. Smart logistics z perspektywy rozwoju inteligentnego przemysłu
  • 3.1. Istota i wyznaczniki smart industry
  • 3.2. Koncepcje inteligentnego przemysłu na świecie
  • 3.3. Smart factory – istota funkcjonowania inteligentnej fabryki
  • 3.4. Smart logistics w obsłudze procesów produkcyjnych
  • 3.5. Przykład zastosowania smart logistics w inteligentnej fabryce
 • 4. Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu transportem i gospodarką magazynową
  • 4.1. Nowoczesne rozwiązania IT stosowane przez inteligentną logistykę
  • 4.2. Inteligentny tabor drogowy w obsłudze systemów logistycznych
  • 4.3. Inteligentne systemy transportowe
  • 4.4. Nowoczesne systemy zarządzania transportem
  • 4.5. Perspektywy rozwoju magazynów w kierunku smart logistics
 • 5. Inteligentne miasta i ich wymagania względem logistyki
  • 5.1. Ewolucja koncepcji smart city
  • 5.2. Aspekt definicyjny smart city
  • 5.3. Obszary, wymiary i zakres oddziaływania koncepcji smart city
  • 5.4. Logistyka w koncepcji smart city
  • 5.5. Przykłady zastosowania koncepcji smart logistics w logistyce miejskiej
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.