Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Wydane publikacje


Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym.
drukpdfepubmobi

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym.

Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Smalec

Recenzent: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Publikacje elektroniczne

PDF1,5 MB
ISBN: 978-83-65648-58-7
ePUB2,6 MB
ISBN: 978-83-65648-59-4
MOBI 5,2 MB
ISBN: 978-83-65648-60-0

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 122
wydana: lipiec 2018
ISBN: 978-83-65648-57-0

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów jest działanie w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa przez dostarczanie odpowiednich dóbr i usług. Samorządy działają w pewnym określonym otoczeniu i ich aktywność powinny cechować otwartość oraz elastyczność, co umożliwia lepsze zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań wielu grup nabywców. Administracja samorządowa wchodzi bowiem w liczne interakcje ze środowiskiem, w którym funkcjonuje. Należy zatem wytworzyć skuteczne mechanizmy umożliwiające m.in. społeczną partycypację. System komunikacji samorządu wymaga wieloaspektowego podejścia ze względu na zróżnicowane potrzeby odbiorców i zaplanowane cele.
 • Wstęp
 • 1. Wybrane aspekty zarządzania w samorządach terytorialnych
  • 1.1. Samorząd terytorialny jako podmiot sektora publicznego
  • 1.2. Specyfika i ewolucja zarządzania w samorządach terytorialnych
  • 1.3. Kształtowanie orientacji marketingowej w samorządach terytorialnych
 • 2. Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego a system finansowania polityk rozwoju
  • 2.1. Mechanizmy i instrumenty finansowania polityk rozwoju
  • 2.2. Możliwości realizowania usług publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym
  • 2.3. Fundusze Unii Europejskiej w działalności samorządu terytorialnego
  • 2.4. Narzędzia finansowania polityk rozwoju a kształtowanie zasobów relacyjnych
 • 3. Zarządzanie komunikacją w samorządzie terytorialnym – wybrane zagadnienia
  • 3.1. Istota i cechy komunikacji marketingowej w samorządach terytorialnych
  • 3.2. Wybrane formy komunikacji stosowane przez samorządy terytorialne
  • 3.3. Komunikacja w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela
  • 3.4. Zarządzanie personelem w samorządzie terytorialnym
 • 4. Współpraca administracji samorządowej z podmiotami otoczenia zewnętrznego
  • 4.1. Podstawy prawne polityki informacyjnej samorządu terytorialnego
  • 4.2. Dialog społeczny i współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • 4.3. Partnerstwo i współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarczymi
  • 4.4. Partnerstwo w Unii Europejskiej
 • 5. Współpraca samorządu ze społecznością lokalną
  • 5.1. Mieszkaniec – istotny partner w dobie społeczeństwa obywatelskiego
  • 5.2. Partycypacja społeczna i współrządzenie w samorządzie terytorialnym
  • 5.3. Konsultacje społeczne w samorządzie jako istotna forma współpracy
  • 5.4. Rola budżetu partycypacyjnego w zarządzaniu finansami samorządu
 • 6. Nowe instrumenty finansowania współpracy między samorządami w ramach programowania i realizacji polityki regionalnej
  • 6.1. Wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych – ZIT
  • 6.2. Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów innych niż obszary funkcjonalne
  • 6.3. Kontrakt terytorialny jako nowy instrument finansowania partnerstwa rządowo-samorządowego
  • 6.4. Korzyści i ograniczenia związane z wdrożeniem nowych narzędzi finansowania współpracy między samorządami
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.