Barbara Iwaszkiewicz-Rak



www.edu-libri.pl  





Zapowiedzi w edu-Libri:
Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. (Recenzent)