edu-Libri w wykazie wydawnictw punktowanych!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Zapraszamy do współpracy - do ewaluacji w 2021 roku został jeszcze cały rok 2020!
Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Wydane publikacje


Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych
drukpdfepubmobi

Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych

Perspektywa kryzysowa

Stanisław Flejterski, Max Urchs

Recenzent: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz

Publikacje elektroniczne

PDF
ISBN: 978-83-63804-62-6
ePUB
ISBN: 978-83-63804-63-3
MOBI 
ISBN: 978-83-63804-64-0

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 226
wydana: październik 2015
ISBN: 978-83-63804-61-9

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Ambitna, pionierska próba połączenia wysiłków polskiego „filozofującego ekonomisty” i niemieckiego „ekonomizującego filozofa”, zorientowana na ukazanie głównych dylematów i wyzwań stojących przed ekonomią w konsekwencji globalnego kryzysu bankowo-finansowego i gospodarczego ostatnich lat.
 • Wstęp
 • Część pierwsza – Elementy filozofii i metodologii nauk
 • 1. Co to jest nauka?
  • 1.1. Tradycyjny obraz nauki
  • 1.2. O statusie eksperymentów naukowych
   • 1.2.1. Obserwacje wielkości planet
   • 1.2.2. Kto, co widzi pod mikroskopem?
   • 1.2.3. Badania Hertza prędkości fal radiowych
   • 1.2.4. Pomiar wagi molekuł
  • 1.3. Zależność teorii od eksperymentów
   • 1.3.1. Regres eksperymentatora
   • 1.3.2. Experimentum crucis
  • 1.4. Wstępne podsumowanie
 • 2. Granice nauki
  • 2.1. Nauka i pseudonauka
  • 2.2. Mundus vult decipi?
  • 2.3. Zdegenerowana nauka
  • 2.4. Czy nauka dojdzie do kresu?
   • 2.4.1. Kula wiedzy Mittelstraßa
   • 2.4.2. Obrzeża nauki
 • 3. Koncepcje teorii nauki
  • 3.1. Kryterium demarkacji Koła Wiedeńskiego - kryterium sensu (Nauka wolna od wartości?)
  • 3.2. Karl Raimund Popper i jego filozofia nauki
  • 3.3. Od koncepcji standardowej do metodycznego anachronizmu
  • 3.4. Nowa teoria nauki
  • 3.5. Struktura rewolucji naukowych
   • 3.5.1. Model paradygmatów Kuhna
   • 3.5.2. Schemat schodkowy
   • 3.5.3. Teza o nieokreśloności
   • 3.5.4. Kuhn i metodologia Poppera
  • 3.6. Metodologia badań naukowych według Lakatosa
  • 3.7. Racjonalność decyzji wyboru teorii
  • 3.8. Anarchistyczna filozofia nauki Feyerabenda
  • 3.9. Co jeszcze się działo? - Postęp naukowy zdaniem Laudana
  • 3.10. Łaciaty świat według Cartwrighta
 • 4. Konstruktywizm społeczny - mocny program socjologii wiedzy
  • 4.1. Filozofia konstruktywizmu
   • 4.1.1. Radykalny konstruktywizm
   • 4.1.2. Konstruktywizm społeczny
  • 4.2. Krytyka konstruktywizmu
   • 4.2.1. Społeczna konstrukcja chorób psychicznych
   • 4.2.2. Afera Sokala
  • 4.3. Konstruktywistyczna prawda?
  • 4.4. Perspektywa nauk kognitywnych
  • 4.5. Możliwa alternatywa
  • 4.6. Uwagi końcowe
 • Część druga - Elementy współczesnej metodologii nauk
 • 5. Metodologia nauk a metodologia nauk ekonomicznych
  • 5.1. Metodologia nauk a pokrewne dyscypliny naukowe
  • 5.2. Metodologia nauk ekonomicznych jako przykład metodologii szczegółowej
  • 5.3. Podstawowe pytania teorii i metodologii ekonomii
   • 5.3.1. Jakie są standardy?
   • 5.3.2. Co jest specyficznie społeczne w naukach społecznych?
   • 5.3.3. Dlaczego ekonomia wydaje się być często złą matematyką stosowaną?
 • 6. Metodologiczny status nauk ekonomicznych w systemie nauk
  • 6.1. Pojęcie nauki
  • 6.2. Cechy i kryteria nauki
  • 6.3. Funkcje nauki
  • 6.4. Ogólna klasyfikacja nauk a nauki ekonomiczne
  • 6.5. Osobliwości nauk ekonomicznych
 • 7. Otoczenie współczesnych nauk ekonomicznych
  • 7.1. Relacje między ekonomią a innymi naukami
   • 7.1.1. Filozofia
   • 7.1.2. Socjologia
   • 7.1.3. Psychologia
   • 7.1.4. Historia
   • 7.1.5. Geografia
   • 7.1.6. Demografia
   • 7.1.7. Matematyka i pokrewne
   • 7.1.8. Nauki o zarządzaniu
   • 7.1.9. Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
   • 7.1.10. Nauki prawne
   • 7.1.11. Etyka
   • 7.1.12. Neuroekonomia
  • 7.2. Rola analizy wielo- i interdyscyplinarnej we współczesnej ekonomii
 • 8. Abstrakcje nauk ekonomicznych
  • 8.1. Przedmiot nauk ekonomicznych
  • 8.2. Główne abstrakcje w naukach ekonomicznych
   • 8.2.1. Kategorie ekonomiczne
   • 8.2.2. Prawa i tendencje
   • 8.2.3. Zasady
   • 8.2.4. Modele
   • 8.2.5. Teorie
   • 8.2.6. Instrumenty
 • 9. Metoda nauk ekonomicznych
  • 9.1. Ogólna charakterystyka procedury badawczej nauk empirycznych
  • 9.2. Stadia procedury badawczej
  • 9.3. Ogólna metoda badań
  • 9.4. Wybrane metody szczegółowe
   • 9.4.1. Indukcja i dedukcja. Analiza i synteza
   • 9.4.2. Eksperyment
   • 9.4.3. Metody socjologii i psychologii
   • 9.4.4. Metody ilościowe
   • 9.4.5. Metody prakseologiczne
   • 9.4.6. Wielowymiarowa analiza porównawcza
 • 10. Nowy paradygmat nauk ekonomicznych w warunkach gospodarki wysokiego ryzyka i procesów globalizacji
  • 10.1. Niepewność i ryzyko we współczesnej gospodarce
  • 10.2. Procesy globalizacji a światowy kryzys finansowy w latach 2007-2009
  • 10.3. Nowe podejścia metodologiczne w naukach ekonomicznych
  • 10.4. W kierunku ekonomii umiaru
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.