Max Urchs

European Business School, Department of Strategy, Organization & Leadership (Drezno)
Prof. dr hab. Max Urchs uzyskał stopień doktora matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczał na polskich i niemieckich uniwersytetach, wykładając logikę oraz nauki kognitywne. Od 2006 roku jest kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki w European Business School, gdzie stworzył i implementował specjalistyczny program nauczania filozofii.

Jest też dyrektorem Instytutu Etyki Biznesu. Kierował wieloma programami badawczymi i jest współwydawcą czasopism naukowych.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych