Patroni-ulicy-braci-Myckow-plakat

Wydane publikacje


Komunikacja międzykulturowa w biznesie
drukpdfepubmobi

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Leszek Gracz, Izabela Ostrowska, Grażyna Rosa, Kamila Słupińska

Recenzent: dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, prof. UE we Wrocławiu

Publikacje elektroniczne

PDF1,0 MB
ISBN: 978-83-65648-66-2
ePUB2,4 MB
ISBN: 978-83-65648-67-9
MOBI 5,5 MB
ISBN: 978-83-65648-68-6

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 128
wydana: lipiec 2018
ISBN: 978-83-65648-65-5

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Umiędzynarodowienie działalności polskich firm powoduje konieczność poznawania odmiennych kultur i zwyczajów panujących w biznesie. Zróżnicowanie kulturowe jest przyczyną trudności w komunikacji. Współpraca z osobami zachowującymi się w inny sposób, problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną mogą powodować dyskomfort, poczucie wyobcowania, a nawet niepowodzenie przedsięwzięcia biznesowego. Zrozumienie innej kultury jest zadaniem bardzo trudnym. Należy wyzbyć się własnych przyzwyczajeń, nawyków i paradygmatów, aby z pełną otwartością przyjąć inne, nieznane wcześniej zachowanie drugiej osoby. Jednym z elementów, które mogą pomóc menedżerom w pokonaniu bariery kulturowej, jest zebrana przez Autorów wiedza o zachowaniach innych narodowości.
 • Wstęp
 • 1. Komunikacja – definicja, istota, cechy
  • 1.1. Definicja i istota komunikacji
  • 1.2. Proces, kanały i rodzaje komunikacji
  • 1.3. Komunikacja marketingowa
  • 1.4. Zakłócenia i bariery skutecznej komunikacji
 • 2. Różnice kulturowe – definicja, istota, cechy
  • 2.1. Definicja i istota kultury
  • 2.2. Uwarunkowania i potrzeby kulturowe
  • 2.3. Uwarunkowania i potrzeby społeczne
  • 2.4. Różnice kulturowe i społeczne
 • 3. Komunikacja międzykulturowa – definicja, istota, cechy
  • 3.1. Definicja i istota komunikacji międzykulturowej w negocjacjach
  • 3.2. Problemy komunikacji międzykulturowej
  • 3.3. Znaczenie i podział kultur w negocjacjach
 • 4. Komunikacja międzykulturowa – kraje amerykańskie
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Kraje Ameryki Północnej
   • 4.2.1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA)
   • 4.2.2. Kanada
  • 4.3. Kraje Ameryki Łacińskiej
   • 4.3.1. Meksyk
   • 4.3.2. Brazylia
 • 5. Komunikacja międzykulturowa – kraje azjatyckie
  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Rosyjska Republika Federalna
  • 5.3. Dalekowschodnia kultura biznesowa
   • 5.3.1. Chińska Republika Ludowa
   • 5.3.2. Japonia
   • 5.3.3. Republika Korei
  • 5.4. Republika Indii
  • 5.5. Kraje arabskie
 • 6. Komunikacja międzykulturowa – kraje europejskie
  • 6.1. Wprowadzenie
  • 6.2. Belgia
  • 6.3. Czechy
  • 6.4. Dania
  • 6.5. Finlandia
  • 6.6. Francja
  • 6.7. Grecja
  • 6.8. Hiszpania
  • 6.9. Holandia
  • 6.10. Litwa, Łotwa i Estonia – kraje bałtyckie
  • 6.11. Niemcy
  • 6.12. Polska
  • 6.13. Rumunia
  • 6.14. Węgry
  • 6.15. Wielka Brytania
  • 6.16. Włochy
 • Zakończenie
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.