Patroni-ulicy-braci-Myckow-plakat

Wydane publikacje


Negocjacje i komunikacja.
drukpdfepubmobi

Negocjacje i komunikacja.

Wybrane aspekty

Redakcja naukowa: Leszek Gracz, Kamila Słupińska

Urszula Chrąchol-Barczyk, Leszek Gracz, Izabela Ostrowska, Grażyna Rosa, Kamila Słupińska

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz SondejPublikacje elektroniczne

PDF1,3 MB
ISBN: 978-83-65648-50-1
ePUB3,1 MB
ISBN: 978-83-65648-51-8
MOBI 8,1 MB
ISBN: 978-83-65648-52-5

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 184
wydana: lipiec 2018
ISBN: 978-83-65648-49-5

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji międzyludzkiej staje się podstawowym atrybutem nie tylko profesjonalnych negocjatorów, ale również wszystkich osób, które zawodowo wchodzą w interakcje międzyludzkie. W książce omówiono istotę i przygotowanie do negocjacji, fazy procesu negocjacji, techniki negocjacyjne, komunikację werbalną i niewerbalną, aspekty kulturowe i savoir-vivre w komunikacji. Książka adresowana jest do osób praktycznie i teoretycznie zajmujących się problemami negocjacji i komunikacji.
 • Wstęp
 • 1. Wprowadzenie do negocjacji (Kamila Słupińska)
  • 1.1. Istota negocjacji – definicje, rodzaje, zasady
  • 1.2. Cechy i umiejętności negocjatora oraz typy negocjatorów
  • 1.3. Style negocjacyjne
  • 1.4. Konflikt w negocjacjach
  • 1.5. Postawa asertywna w procesie negocjacji
 • 2. Fazy procesu negocjacji (Leszek Gracz)
  • 2.1. Proces negocjacji i jego fazy
  • 2.2. Faza przygotowania do negocjacji
  • 2.3. Faza otwarcia negocjacji
  • 2.4. Faza negocjacji właściwych
  • 2.5. Faza zamknięcia i sytuacja ponegocjacyjna
 • 3. Techniki negocjacyjne (Leszek Gracz)
  • 3.1. Istota technik negocjacyjnych
  • 3.2. Techniki otwarcia negocjacji
  • 3.3. Techniki właściwej części negocjacji
  • 3.4. Techniki zamknięcia negocjacji
  • 3.5. Podsumowanie technik negocjacji
 • 4. Komunikacja w negocjacjach (Grażyna Rosa)
  • 4.1. Istota komunikacji
  • 4.2. Kanały komunikacji
  • 4.3. Modele i elementy procesu komunikacji
  • 4.4. Czynniki oddziaływania na proces komunikacji w negocjacjach
  • 4.5. Efektywność procesu komunikacji
 • 5. Komunikacja werbalna (Urszula Chrąchol-Barczyk)
  • 5.1. Istota komunikacji werbalnej
  • 5.2. Zadawanie pytań
  • 5.3. Argumentacja i perswazja
  • 5.4. Rozmowa telefoniczna
 • 6. Umiejętność słuchania w komunikacji i negocjacjach (Izabela Ostrowska)
  • 6.1. Negocjacje jako rodzaj komunikacji międzyludzkiej
  • 6.2. Typy procesu słuchania
  • 6.3. Etapy procesu słuchania
  • 6.4. Korzyści z aktywnego słuchania w negocjacjach
  • 6.5. Bariery utrudniające proces słuchania
  • 6.6. Techniki usprawniające proces słuchania
 • 7. Komunikacja niewerbalna (Kamila Słupińska)
  • 7.1. Definicja, funkcje, znaczenie komunikacji niewerbalnej
  • 7.2. Kanały i elementy ekspresji niewerbalnej
  • 7.3. Mimika oraz kontakt wzrokowy
  • 7.4. Gestyka
  • 7.5. Postawa ciała
  • 7.6. Prosemika (dystans względem innych)
 • 8. Komunikacja międzykulturowa w negocjacjach międzynarodowych (Izabela Ostrowska)
  • 8.1. Znaczenie odmienności kulturowych w negocjacjach
  • 8.2. Podział kultur biznesowych na świecie
   • 8.2.1. Kultury propartnerskie i protransakcyjne – podejście do prowadzenia rozmów biznesowych
   • 8.2.2. Podejście do ceremoniału i hierarchii
   • 8.2.3. Kultury monochroniczne i polichroniczne – podejście do czasu i jego planowania
   • 8.2.4. Kultury ekspresyjne lub powściągliwe – podejście do procesu komunikacji
  • 8.3. Europejska kultura biznesowa
   • 8.3.1. Niemieccy negocjatorzy
   • 8.3.2. Brytyjscy negocjatorzy
   • 8.3.3. Francuscy negocjatorzy
   • 8.3.4. Włoscy negocjatorzy
   • 8.3.5. Hiszpańscy negocjatorzy
   • 8.3.6. Szwedzcy negocjatorzy
   • 8.3.7. Szwajcarscy negocjatorzy
   • 8.3.8. Polska kultura biznesowa
  • 8.4. Wschodnia kultura biznesowa
  • 8.5. Amerykańska kultura biznesowa
  • 8.6. Dalekowschodnia kultura biznesowa
  • 8.7. Arabska kultura biznesowa
 • 9. Elementy savoir-vivre’u w negocjacjach (Urszula Chrąchol-Barczyk)
  • 9.1. Savoir-vivre na co dzień
  • 9.2. Wizytówki
  • 9.3. Ubiór
 • 10. Komunikacja elektroniczna (Leszek Gracz)
  • 10.1. Istota komunikacji elektronicznej
  • 10.2. Komunikacja przez e-mail
  • 10.3. Komunikacja przez Web 2.0 i kanały mediów społecznościowych
  • 10.4. Komunikacja przez urządzenia mobilne
  • 10.5. Komunikacja przez własną stronę internetową
 • Zakończenie
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.