Patroni-ulicy-braci-Myckow-plakat

Wydane publikacje


Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe
drukpdfepubmobi

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Aurelia Bielawska, Magdalena Brojakowska-Trząska

Recenzent: dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Publikacje elektroniczne

PDF1,6 MB
ISBN: 978-83-65648-38-9
ePUB4,9 MB
ISBN: 978-83-65648-39-6
MOBI 13,9 MB
ISBN: 978-83-65648-40-2

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 136
wydana: lipiec 2018
ISBN: 978-83-65648-37-2

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.
W książce przedstawiono zagadnienie gospodarki finansowej w kontekście bieżących decyzji finansowych, zaprezentowano instrumenty finansowe umożliwiające przedsiębiorstwu pozyskanie środków na pokrycie bieżących potrzeb finansowych. Wyjaśniono problematykę zarządzania składnikami majątku obrotowego, ze wskazaniem na współczesny wymiar polityki kredytowej przedsiębiorstwa, przedstawiono strategie finansowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania kapitałem obrotowym netto, jak również omówiono zagadnienie płynności finansowej. Analizie poddano również istotę oraz rodzaje ryzyka operacyjnego działalności przedsiębiorstwa.
 • Wprowadzenie
 • 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstwa
  • 1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa
  • 1.2. Pojęcie i cele gospodarki finansowej
  • 1.3. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
  • 1.4. Gospodarczo-finansowe uwarunkowania krótkoterminowych decyzji finansowych
   • 1.4.1. Rentowność kapitału
   • 1.4.2. Płynność finansowa przedsiębiorstwa
 • 2. Krótkoterminowe instrumenty finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa
  • 2.1. Finansowanie krótkoterminowe
  • 2.2. Krótkoterminowe kredyty bankowe
   • 2.2.1. Kredyt pieniężny
   • 2.2.2. Kredyt w rachunku bieżącym (kontokorrentowy)
   • 2.2.3. Kredyt wekslowy
   • 2.2.4. Kredyt dyskontowy
   • 2.2.5. Kredyt lombardowy
  • 2.3. Pożyczka kredytowa
   • 2.3.1. Kredyt akceptacyjny
   • 2.3.2. Kredyt awalowy
  • 2.4. Kredyt kupiecki
   • 2.4.1. Kredyt nabywcy (przedpłata)
   • 2.4.2. Kredyt dostawcy
  • 2.5. Factoring
  • 2.6. Krótkoterminowe papiery dłużne (bony komercyjne)
 • 3. Zarządzanie majątkiem obrotowym
  • 3.1. Pojęcie i składniki aktywów obrotowych
  • 3.2. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
   • 3.2.1. Struktura i funkcje zapasów
   • 3.2.2. Koszty zapasów
   • 3.2.3. Metody zarządzania zapasami
  • 3.3. Gospodarowanie należnościami w przedsiębiorstwie
   • 3.3.1. Udzielenie kredytu kupieckiego i skutki dla przedsiębiorstwa–kredytodawcy
   • 3.3.2. Kształtowanie polityki kredytowej przedsiębiorstwa
   • 3.3.3. Koszt kredytu kupieckiego
   • 3.3.4. Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa
   • 3.3.5. Monitorowanie należności
   • 3.3.6. Współczesna polityka kredytowa przedsiębiorstwa – zarządzanie zobowiązaniami handlowymi jako komponent polityki kredytu kupieckiego
  • 3.4. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie
   • 3.4.1. Środki pieniężne jako rezerwa płynności
   • 3.4.2. Cele zarządzania zasobami pieniężnymi
   • 3.4.3. Proces zarządzania środkami pieniężnymi
   • 3.4.4. Strategie i metody zarządzania środkami pieniężnymi
   • 3.4.5. Modele zarządzania środkami pieniężnymi
   • 3.4.6. Cash pooling
 • 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • 4.1. Pojęcie i rola kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie
  • 4.2. Kapitał obrotowy netto i jego poziom
  • 4.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy a cykl kapitału obrotowego netto (cykl konwersji gotówki)
  • 4.4. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto – strategie finansowania przedsiębiorstwa
 • 5. Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • 5.1. Pojęcie płynności finansowej i czynniki ją kształtujące
  • 5.2. Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa
   • 5.2.1. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej
   • 5.2.2. Dynamiczny pomiar płynności finansowej – ocena przepływów gotówkowych
   • 5.2.3. Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej
 • 6. Ryzyko operacyjne działalności przedsiębiorstwa
  • 6.1. Istota i rodzaje ryzyka operacyjnego
  • 6.2. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.