edu-Libri w wykazie wydawnictw punktowanych!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Zapraszamy do współpracy - do ewaluacji w 2021 roku został jeszcze cały rok 2020!
Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Wydane publikacje


Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii
drukpdfepubmobi

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii

Jan Krzysztof Solarz

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Publikacje elektroniczne

PDF2,5 MB
ISBN: 978-83-63804-98-5
ePUB2,2 MB
ISBN: 978-83-63804-99-2
MOBI 5,6 MB
ISBN: 978-83-65648-00-6

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

69.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 274
wydana: luty 2017
ISBN: 978-83-63804-97-8

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Holandię i Japonią łączą ponad czterystuletnie bezpośrednie kontakty handlowe i wzajemne obserwowanie swojego rozwoju.

Oba kraje dokonały odmiennego wyboru. Niderlandy stały się kolebką kapitalizmu, państwem otwartym na świat. Japonia schroniła się przed zewnętrznym światem w swojej kulturze i świadomym izolacjonizmie. Od końca XIX wieku, w wyniku restauracji władzy cesarza szybko nadrabiała zaległości w stosunku do krajów dojrzałego kapitalizmu. Kolejne fale globalizacji przynosiły jedynie pewne korekty tych wyjściowych strategii rozwoju. Oba kraje są zatem dobrymi grupami rówieśniczymi w porównaniach międzynarodowych zorientowanych na uchwycenie ładu instytucjonalnego właściwego kapitalizmowi. Japonia reprezentuje kulturę zbiorowej uprawy ryżu, Holandia handlu międzynarodowego zbożami. Łączy je globalna kultura uprawy i handlu bawełną. Japonia to” kapitalizm reński”, zorientowany na banki, Holandia to „kapitalizm anglosaski” zorientowany na rynki kapitałowe.

Dziś aktualne staje się pytanie jaki powinien być kapitalizm XXI wieku? Na pewno nie będzie to kapitalizm „reński” ani kapitalizm „anglosaski”. Czy będzie to kapitalizm zamknięcia się w narodowych granicach czy otwarcia się na problemy ludzkości?
 • Wstęp
 • Część I. Instytucjonalna teoria ewolucji systemu finansowego
  • U1. Uwagi wstępne
 • Rozdział 1. Czynniki ewolucji systemów finansowych w Holandii i w Japonii
  • 1.1. Wojna
  • 1.2. Religia
  • 1.3. Naciski zewnętrzne (presja obcych – gaiatsu)
  • 1.4. Modele kapitalizmu
  • 1.5. Analiza przypadku
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Specyficzne czynniki rozwoju systemów finansowych w Holandii i w Japonii
  • 2.1. Tradycja międzynarodowej bankowości prywatnej
   • 2.1.1. Pieniądz międzynarodowy
   • 2.1.2. Domy bankowe (merchant banks)
   • 2.1.3. Tradycja międzynarodowej bankowości publicznej
  • 2.2. Bankowość publiczna opóźnionej industrializacji
  • 2.3. Banki centralne jako sojusznik banków międzynarodowych
  • Podsumowanie
 • Część II. Przeszłość systemów finansowych w Holandii i w Japonii
  • U2. Uwagi wstępne
 • Rozdział 3. Stadia rozwoju instytucjonalnego w Japonii
  • 3.1. Stagnacyjna równowaga instytucjonalna rządów Tokugawa (1603–1868)
  • 3.2. Rozwojowa równowaga instytucjonalna (Japan Incorporated)
  • 3.3. Stagnacyjna nierównowaga instytucjonalna straconych dekad Japonii
  • 3.4. W poszukiwaniu nowego ładu instytucjonalnego w Japonii
 • Rozdział 4. Charakterystyka rozwoju systemów finansowych w Holandii i w Japonii
  • 4.1. Japonia
  • 4.2. Holandia
 • Część III. Teraźniejszość systemów finansowych w Holandii i w Japonii
  • U3. Uwagi wstępne
 • Rozdział 5. Rozwój systemów bankowych w Holandii i Japonii w XXI wieku
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Rozwój rynków finansowych w Holandii i w Japonii w XXI wieku
  • 6.1. Przesłanki, przebieg i następstwa kryzysu deflacji
  • Podsumowanie
 • Część IV. Przyszłość systemów finansowych w Holandii i w Japonii
  • U4. Uwagi wstępne
 • Rozdział 7. Shadow banking w Holandii i w Japonii
  • 7.1. Shadow banking – definicje
  • 7.2. Shadow banking w Holandii i w Japonii
  • 7.3. Hybrydowe pośrednictwo finansowe na świecie
  • 7.4. Systemowe innowacje
  • 7.5. Inne formy pieniądza ponadnarodowego
  • 7.6. Szanse i zagrożenia dla globalnego ładu gospodarczego i społecznego wynikające z podważenia monopolu banków centralnych na emisję pieniądza
 • Rozdział 8. Starzenie się ludności i jej wpływ na przyszłość systemów finansowych w Holandii i w Japonii
  • 8.1. Osobliwości gospodarstw domowych seniorów
  • 8.2. Majątek gospodarstw domowych seniorów
  • 8.3. Transfery międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe
  • 8.4. Ład instytucjonalny gospodarstw domowych seniorów
  • Podsumowanie
 • Zakończenie
 • Summary
 • Bibliografia
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.