Witold Abramowicz



www.edu-libri.pl  





Zapowiedzi w edu-Libri:
Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji (Recenzent)