edu-Libri w wykazie wydawnictw punktowanych!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Zapraszamy do współpracy - do ewaluacji w 2021 roku został jeszcze cały rok 2020!
Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Zapowiedzi


O czytaniu

O czytaniu

Uczyć polskiego w niełatwych czasach

zapowiedź

Barbara Kryda    opis    
„Każdy tekst literacki (jak każde dzieło sztuki) jest próbą wyrażenia jakiegoś sposobu widzenia świata – na większą czy mniejszą skalę. Może to być świat podobny do świata potocznie doświadczanego lub z nim sprzeczny, zmyślony, szyderczo go wykrzywiający lub idealizujący itp. Ukazany jest on zawsze z czyjejśpozycji, z samego środka czyjegoś losu, życia, doświadczenia, próby. Może to być doświadczenie autora lub wymyślonego przez niego bohatera, lub w ogóle bezimienne i uogólnione. A dzieje się wszystko po to, by czytelnik to jakby sprawdził – w trakcie czytania powtórzył i wypełnił autorski przekaz własną wizją, przeżyciem, doświadczeniem. Każdy tekst literacki jest bowiem potencjalną nauką widzenia świata, nauką postaw, nauką wyrazu – pod warunkiem, że nie traktujemy go wprost, ale pozwalamy, żeby oddziaływał na nas całością swojej organizacji, uruchamiającej pośrednio owo głębsze przeżycie wynikających z niej sensów". (O czytaniu, s. 15)

„Teksty składające się na ten zbiór pisane były w ciągu wielu lat. Część z nich była już publikowana. Wszystkie zostały ponownie przejrzane, z pewną dozą krytycznego dystansu poprawione, a niektóre rozszerzone. Zawierają one doświadczenie nauczyciela, badacza literatury, pośrednika między tym, co się zwykło nazywać klasyką literacką, a często niechętnie nastawionymi do czytania w ogóle współczesnymi młodymi odbiorcami. Wsród uczniów – studentów – nauczycieli…”. (O czytaniu, s. 7)

Im wszystkim dziękuję dziś za wspólne odkrywanie i przeżywanie tego, co raz utrwalone w słowach pośredniczy ponad czasami w obronie wartości takich, jak Prawda, Dobro i Piękno.
                                                                                                                      Barbara Kryda

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.