Nowości


Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze
drukpdfepubmobi

Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze

nowość

Redakcja naukowa: Katarzyna Maj-Waśniowska, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Jakub Koczar, Patrycja Sitarz, Bartłomiej Siwek, Gabriela Strojna, Monika Suder, Paulina Szostecka, Joanna Śliwa, Dominika ŻakPublikacje elektroniczne

 w przygotowaniu
Publikacja drukowana

89.00 PLN


oprawa oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 168
ISBN: 978-83-66395-33-6

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
Książka składa się z dwóch części zawierających osiem rozdziałow.

Część pierwsza zatytułowana „Kierunki zmian w polityce podatkowej państwa” odnosi się do analizy rozwiązań z zakresu wybranych podatków w Polsce – stanowiących zarówno dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i wybranych podatków lokalnych. Skupiono się zwłaszcza na ocenie prawno-ekonomicznej podatków ze szczególnym uwzględnieniem ich wydajności fiskalnej i tym samym realizacji przez nie funkcji fiskalnej oraz ocenie skutków zmian przepisów prawa podatkowego.

W części drugiej – „Rola współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie” – omówiono najważniejsze wyzwania dla przedsiębiorstw w dobie zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Rozważania te poświęcono przede wszystkim zagadnieniom nadzoru korporacyjnego, u podstaw którego leży dbałośc o interesy społeczne i ochrone środowiska, oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W kontekście działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska wskazano na unijne uregulowania prawne i instrumenty stosowane do osiągnięcia celów w obszarze zielonej polityki.

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.