Materiały dodatkowe


Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego

pełny opis publikacji


Materiały uzupełniające:

rysunki 1.1. i 1.2.- Wykres wartości indeksu WIG w okresie od 16.04.1991 r. do 03.03.2010 r. w skali liniowej i pół-logarytmicznej
tabela 1.1- Wartość obrotów instrumentami rynku kapitałowego notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabela 1.2- Struktura wartości obrotów instrumentami kapitałowymi notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010
tabele 3.1 - 3.3- Liczebności szeregów stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.4 - 3.6- Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.7 - 3.9- Odchylenia standardowe stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.10 - 3.12- Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.13 - 3.15- Minima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład
tabele 3.16 - 3.18- Współczynniki skośności rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.19 - 3.21- Kurtozy rozkładów stóp zwrotów
tabele 3.22 - 3.27- Wyniki testów Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Andersona-Darlinga zgodności rozkładu normalnego z empirycznym rozkładem stóp zwrotów
tabele 4.1 - 4.141- Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.142 - 4.282- Wyniki testu Kołmogorowa zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład
tabele 4.283 - 4.423- Wyniki testu Andersona-Darlinga zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.