Materiały dodatkowe


Karty dokonań. Systemy sterowania strategicznego

pełny opis publikacji


Materiały zawarte w książce:

Rysunek 2.17- Model weryfikacji odchyleń
Tabela 2.5- Typy i podtypy systemów informatycznych ze względu na zakres obsługiwanych funkcji zarządzania oraz ich przypisanie do określonego poziomu sterowania
Rysunek 4.25- Statyczna mapa strategii w ramach BSC
Rysunek 4.31.- Przebieg procesu sterowania strategicznego z uwzględnieniem BSC
Rysunek 5.2.- Dynamiczna mapa strategii
Rysunek 5.15.- Cykl TPSC
Rysunek 5.16.- Powiązanie firmowej BSC z kartami poszczególnych jednostek organizacyjnych, zespołów zadaniowych oraz pracowników
Rysunek 6.1.- Mapa strategii w branży energetycznej (dla dystrybutora energii cieplnej)
Rysunek 6.3.- Mapa strategii w branży stalowej (w firmie Tata Steel)
Rysunek 6.5.- Przebieg procesu implementacji BSC w branży gastronomicznej (w restauracji)
Rysunek 6.6.- Mapa strategii w sektorze finansowym (dla irańskiego banku centralnego)
Rysunek 6.9.- Mapa strategii w branży medycznej (dla Saint Mary\'s Duluth Clinic in Minnesota)

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.