Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Materiały dodatkowe


Targi w gospodarce rynkowej

pełny opis publikacji


Materiały zawarte w książce:

rysunek 4.1- Podział mierników targowych według kryteriów merytorycznych
tabela 7.2- Syntetyczna charakterystyka tendencji rozwojowych głównych mierników targów w Polsce w latach 2000–2012
tabela 7.19- Charakterystyka wyróżnionych grup ośrodków targowych w Polsce w 2012 roku
tabela 7.11- Macierz korelacji między zmiennymi zbioru potencjalnego

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.