Materiały dodatkowe


Targi w gospodarce rynkowej

pełny opis publikacji


Materiały zawarte w książce:

rysunek 4.1- Podział mierników targowych według kryteriów merytorycznych
tabela 7.2- Syntetyczna charakterystyka tendencji rozwojowych głównych mierników targów w Polsce w latach 2000?2012
tabela 7.19- Charakterystyka wyróżnionych grup ośrodków targowych w Polsce w 2012 roku
tabela 7.11- Macierz korelacji między zmiennymi zbioru potencjalnego

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.