Materiały dodatkowe


Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

pełny opis publikacji


Materiały zawarte w książce:

Tabela 4.2.- Wskaźniki opisujące determinanty struktury kapitałowej

Materiały uzupełniające:

Hipoteza 1.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 2.- Wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 3.- Wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 4.- Wzrost średniego kosztu kapitału oraz wzrost rentowności przedsiębiorstwa powodują wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 5.- Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej oraz wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powodują spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 6.- Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 7.- Wzrost kosztów bankructwa, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 8.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 9.- Wzrost średniego kosztu kapitału powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej, spadek rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 10.- Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy, wzrost kosztów bankructwa, wzrost kosztów agencji, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost unikalności produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 11.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 12.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 13.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużeń
Hipoteza 14.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 15.- Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy powoduje wzrost rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 16.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 17.- Wzrost nietypowości produkcji powoduje spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 18.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 19.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.