MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały zawarte w publikacji:

rysunek 1.7. - Układ planetarny standardów bezpieczeństwa informacji

rysunek 1.8. - Współpraca International Civil Aviation Organization (ICAO), ISO i European Committee for Standardization (CEN)

rysunek 1.9. - Sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji z wykorzystaniem podstawowych standardów

rysunek 2.6. - Systematyka zdarzeń operacyjnych


tabela 2.1. - Struktura zarządzania ryzykiem

tabela 2.2. - Klasyfikacja rodzajów ryzyka operacyjnego

tabela 2.5. - Poziomy ziarnistości zasobów (przykład)

tabela 2.8. - Systematyka zdarzeń operacyjnych.

Tabela 2.5.Poziomy ziarnistości zasobów (przykład)
Poziom 1
(kategoria zasobu)
(Level 1)
(Asset Category)
Poziom 2
(Level 2)
Poziom 3
(Level 3)
Poziom 4
(Level 4)
Poziom 5
(Level 5)
Poziom 6
(Level 6)
Informacje
(Information)
Informacje osobowe
(Personal information)
Informacje o pracowniku
(Employee information)
Informacje o płacach
(Salary)
Informacje o wykształceniu
(Education)
Nazwa Szkoły wyższej
(High school)
Procesy
(Process)
Procesy bezpieczeństwa
(Security processes)
Zarządzanie kluczami kryptograficznymi
(Crypto key management)
Generowanie kluczy kryptograficznych
(Crypto key generation)
Dystrybucja kluczy kryptograficznych
(Crypto key distribution)
Platforma
(Platform)
Wyposażenie procesowe
(Processing equipment)
Stacja robocza
(Workstation)
Zastosowane układy scalone
(Board chips)
RAM
(RAM)
Interfejsy
(Interfaces)
Papierowy
(Paper)
Międzyorganizacyjny
(Interorganizational)
Tygodniowy
(weekly)
Personel
(Personnel)
Wykonawca
(Contractor)
Wykonawca zabezpieczeń
(Security contractor)
Administrator bezpieczeństwa IT
(IT security administrator)
Specjalista RACF
(RACF specialist)
Środowisko
(Environment)
Budynki
(Buildings)
System alarmowania o włamaniach
(Intrusion alarm system)
Sensor detekcji ruchu
(Motion sensor)
Inne zasoby fizyczne
(Other Tangible Assets)
(„catch-all
category)
Akumulatory
(Batteries)
Środki niematerialne
(Intangible Assets)
Wizerunek publiczny
(Public image)
Źródło: opracowanie własne.