MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały zawarte w publikacji:

rysunek 1.7. - Układ planetarny standardów bezpieczeństwa informacji

rysunek 1.8. - Współpraca International Civil Aviation Organization (ICAO), ISO i European Committee for Standardization (CEN)

rysunek 1.9. - Sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji z wykorzystaniem podstawowych standardów

rysunek 2.6. - Systematyka zdarzeń operacyjnych


tabela 2.1. - Struktura zarządzania ryzykiem

tabela 2.2. - Klasyfikacja rodzajów ryzyka operacyjnego

tabela 2.5. - Poziomy ziarnistości zasobów (przykład)

tabela 2.8. - Systematyka zdarzeń operacyjnych.

Tabela 2.2. Klasyfikacja rodzajów ryzyka operacyjnego
  PODATNOŚCI
Sprawność operacyjna

ZAGROŻENIA
Otoczenie Ryzyko katastrof naturalnych
Ryzyko terroryzmu
Ryzyko zewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy
Procesy podstawowe Ryzyko zakłócenia fizycznego środowiska pracy
Ryzyko wewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy
Ryzyko zakłócenia technicznego (a pozainformatycznego) środowiska pracy
Ryzyko zakłócenia informatycznego środowiska pracy
Procesy pomocnicze Obszary materializowania się ryzyka (jako wyraz bezpieczeństwa zasobów i zorganizowania)Postulaty organizacji idealnej (jako wyraz celu zarządzania)
 SkutecznyEfektywny (optymalny organizacyjnie)Racjonalny (optymalny kosztowo)BezpiecznyPowtarzalny
Zasoby osoboweRyzyko braku kompetencjiRyzyko braku rezerw osobowychRyzyko fluktuacji kadrRyzyko relatywizmu interpretacjiRyzyko rutyny (skostnienia)
Ryzyko złej woli
Zasoby materialneRyzyko braku funkcjonalnościRyzyko braku rezerw materialnych Ryzyko ubocznych skutkówRyzyko zużywania się
Zasoby finansoweRyzyko nietrafności wydatkówRyzyko nadmiernych wydatkówRyzyko wyczerpania środków
Zasoby informacyjneRyzyko braku pełnej treściRyzyko nienadążania za rozwojemRyzyko niedostępnościRyzyko zniekształcenia
ZorganizowanieRyzyko braku potencjału organizacyjnegoRyzyko prymatu bezpieczeństwa nad skutecznościąRyzyko brakówRyzyko incydentu (awarii)
Źródło: Zawiła-Niedźwiecki J. [2010a], Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów, „Przegląd Organizacji” nr 6.