MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały zawarte w publikacji:

Tabela 4.2. - Wskaźniki opisujące determinanty struktury kapitałowej

Materiały uzupełniające:

Hipoteza 1. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 2. - Wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 3. - Wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 4. - Wzrost średniego kosztu kapitału oraz wzrost rentowności przedsiębiorstwa powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 5. - Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej oraz wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powodują spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 6. - Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 7. - Wzrost kosztów bankructwa, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 8. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 9. - Wzrost średniego kosztu kapitału powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej, spadek rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia


Hipoteza 10. - Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy, wzrost kosztów bankructwa, wzrost kosztów agencji, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost unikalności produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 11. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 12. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 13. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużeń

Hipoteza 14. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 15. - Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy powoduje wzrost rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 16. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 17. - Wzrost nietypowości produkcji powoduje spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 18. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 19. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia