Justyna Lewandowska-Bratek

Mgr Justyna Lewandowska-Bratek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zawodowo związana z sektorem usług bankowych. Od 7 lat pracownik ING Banku Śląskiego S.A. Aktywny uczestnik wolontariatu pracowniczego. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit