Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
drukpdfepubmobi

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Lisiński; prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Publikacje elektroniczne

PDF3,7 MB
ISBN: 978-83-63804-13-8
ePUB3,7 MB
ISBN: 978-83-63804-14-5
MOBI 20,3 MB
ISBN: 978-83-63804-15-2

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

44.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 182
wydana: maj 2013
ISBN: 978-83-63804-12-1

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
materiały dodatkowe
Książka została napisana przez praktyka i wiodącego specjalistę z zakresu zarządzania zapewnianiem ciągłości działania organizacji. Autor przedstawia wpierw od strony podstaw teoretycznych, a następnie w formie poradnikowej, jak zapewniać ciągłość działania organizacji, jak projektować rozwiązania zapobiegawcze wobec zidentyfikowanych i przeanalizowanych zagrożeń oraz jak przygotowywać rozwiązania przemyślanego reagowania na możliwe zakłócenia. W szczególności ostatni rozdział książki przedstawia rekomendowany proces projektowania takich rozwiązań.

Szczególną konsekwencją współczesnego narastania konkurencji gospodarczej jest poszukiwanie i wdrażanie coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań organizacji pracy, wytwarzania oraz świadczenia usług. To naraża organizacje stosujące takie rozwiązania na specyficzny rodzaj ryzyka, bezpośrednio związanego z działaniem organizatorskim oraz dyspozycyjnością zasobów wewnętrznych. Ryzyko to nazywane jest operacyjnym.

Jego znaczenie i wpływ na skuteczność działania organizacji będą z czasem rosnąć. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji jest w praktyce codziennego działania świadomym zarządzaniem takim ryzykiem, tj. zapewnianiem właściwej sprawności działania przez uwzględnianie potencjalnych zagrożeń wynikających z tego ryzyka.

Zarządzanie takie opiera się na wprowadzaniu mechanizmów zapobiegania - prewencyjnego (ex-ante) oraz naprawczego (ex-post) - powstawaniu zakłóceń, czyli materializowaniu się tego ryzyka. Rozwiązania zapewniania bezpieczeństwa stanowią prewencję w stosunku do możliwych czynników ryzyka. Jeśli te rozwiązania okazują się nieskuteczne należy dysponować możliwością uruchomienia przygotowanych zawczasu rozwiązań utrzymania ciągłości działania. Projektowanie rozwiązań ciągłości działania jest więc ściśle powiązane z analizą ryzyka i projektowaniem rozwiązań bezpieczeństwa.

Książka jest podstawą pozytywnie zakończonego postępowania awansowego
habilitacyjnego (www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-ekonomicznych/1484-zawila-niedzwiecki-janusz)
 • Wstęp
 • 1. Wprowadzenie do problematyki
 • 2. Ryzyko
  • 2.1. Ryzyko i niepewność
  • 2.2. Rodzaje i klasyfikacje ryzyka
  • 2.3. Koncepcja kompleksowej klasyfikacji ryzyka
  • 2.4. Pomiar ryzyka
  • 2.5. Zarządzanie ryzykiem
  • 2.6. Ocena dojrzałości zarządzania ryzykiem
 • 3. Ryzyko operacyjne i jego klasyfikacje
  • 3.1. Triada problemowa "Ryzyko – Bezpieczeństwo – Ciągłość działania"
  • 3.2. Dotychczasowe ujęcia ryzyka operacyjnego
  • 3.3. Propozycja ujęcia wg teorii organizacji
 • 4. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • 4.1. Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • 4.2. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka operacyjnego
  • 4.3. Wpływanie na ryzyko operacyjne i monitorowanie go
 • 5. Zapewnianie bezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
  • 5.1. Bezpieczeństwo w ujęciu zasobowym
  • 5.2. Ciągłość działania jako zabezpieczenie
  • 5.3. Ocena dojrzałości zarządzania zapewnianiem bezpieczeństwa
 • 6. Zapewnianie ciągłości działania w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
  • 6.1. Modelowe zapewnianie ciągłości działania
  • 6.2. Organizacja zapewniania ciągłości działania
  • 6.3. Tok postępowania analitycznego i projektowego
  • 6.4. Ocena dojrzałości zarządzania zapewnianiem ciągłości działania
 • Podsumowanie
  • Wnioski
  • Zagadnienia do dalszych badań
 • Załącznik – Raport z badań
  • Ramy metodologiczne
  • Metody badawcze
  • Opis badań
  • Model zapewniania ciągłości działania jako wynik badań
 • Bibliografia

Materiały zawarte w książce:

tabela 3.2- Autorska propozycja klasyfikacji rodzajów ryzyka operacyjnego
tabela 3.3- Charakterystyka rodzajów ryzyka operacyjnego

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.