edu-Libri w wykazie wydawnictw punktowanych!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Zapraszamy do współpracy - do ewaluacji w 2021 roku został jeszcze cały rok 2020!
Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Wydane publikacje


Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego
drukpdfepubmobi

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego

Wyzwania badawcze

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Recenzenci: dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UE w Krakowie; prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko

Publikacje elektroniczne

PDF3,4 MB MB
ISBN: 978-83-65648-22-8
ePUB4 MB MB
ISBN: 978-83-65648-23-5
MOBI 10 MB MB
ISBN: 978-83-65648-24-2

gdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 182
wydana: kwiecień 2018
ISBN: 978-83-65648-21-1

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Wersje elektroniczne dostępne bezpłatnie na stronie repo.bg.pw.edu.pl

Rozprawa wskazuje i omawia problemy badawcze w zakresie teorii zarządzania ryzykiem i ryzykiem operacyjnym oraz teorii logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego, które dotąd nie zostały rozwiązane, a są znaczące w kontekście coraz szybszego postępu cywilizacyjnego. Przedstawione koncepcje są wynikiem wieloletnich badań autora i jego zespołu szkoły naukowej na Politechnice Warszawskiej.
 • Wstęp
 • Wprowadzenie
 • 1. Ryzyko
  • 1.1. Generalnie o ryzyku
   • Wątek badawczy OTR1 – zbadanie i opisanie istoty ryzyka
   • Wątek badawczy OTR2 – wykazanie, że zarządzanie ryzykiem jest subdyscypliną nauk o zarządzaniu
  • 1.2. Niepewność
   • Wątek badawczy OTR3 – sformułowanie istoty niepewności w kontekście współczesnej wiedzy o działaniu i ryzyku
   • Wątek badawczy OTR4 – interpretacja pojęcia niepewności w naukach o zarządzaniu
   • Wątek badawczy OTR5 – ustalenie i analiza relacji niepewności wobec ryzyka i ryzyka wobec niepewności
  • 1.3. Ryzyko i jego systematyka
   • Wątek badawczy OTR6 – problem niedostatku prac naukowych nad ogólną teorią ryzyka
   • Wątek badawczy OTR7 – opracowanie ogólnej systematyki ryzyka
  • 1.4. Panowanie nad ryzykiem
   • Wątek badawczy OTR8 – poszerzenie badań nad mechanizmami ryzyka
   • Wątek badawczy OTR9 – proceduralne doprecyzowanie cyklu zarządzania ryzykiem
   • Wątek badawczy OTR10 – zweryfikowanie istniejących oraz opracowanie brakujących modeli dojrzałości (lub doskonałości) zarządzania ryzykiem
   • Wątek badawczy OTR11 – zidentyfikowanie i analiza metafor stosowanych w teorii ryzyka
   • Inne wątki badawcze OTR11+ – ustalenie i analiza związków teorii zarządzania ryzykiem z innymi koncepcjami zarządzania
 • 2. Triada: ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo zasobowe – ciągłość działania
  • 2.1. Ryzyko operacyjne
   • Wątek badawczy ZRO1 – opracowanie gruntownej charakterystyki przyczynowej i skutkowej ryzyka operacyjnego
   • Wątek badawczy ZRO2 – ustalenie wielowątkowej systematyki ryzyka operacyjnego
  • 2.2. Bezpieczeństwo zasobowe i ciągłość działania
   • Wątek badawczy ZRO3 – opracowanie systematyki zasobów i ich podatności na zagrożenia w kontekście ryzyka operacyjnego
   • Wątek badawczy ZRO4 – opracowanie systematyki zagrożeń w kontekście ryzyka operacyjnego
   • Wątek badawczy ZRO5 – zweryfikowanie systematyki reagowania na zakłócenia
  • 2.3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy ZRO6 – uogólnienie i upowszechnienie doświadczeń sektora finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy ZRO7 – rozbudowanie i uszczegółowienie cyklu zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Inne wątki badawcze ZRO7+ – ustalenie i analiza związków teorii zarządzania ryzykiem operacyjnym z innymi koncepcjami naukowymi
 • 3. Determinanty i koncepcje logistyki społecznej
  • Wątki badawcze LS1÷LS4 – zweryfikowanie (przebudowanie) podstaw teorii logistyki społecznej
  • Wątek badawczy LS4+ – ustalenie i analiza związków teorii logistyki społecznej z innymi koncepcjami naukowymi
 • 4. Publiczne zarządzanie kryzysowe
  • 4.1. Infrastruktura krytyczna państwa
   • Wątek badawczy PZK1a – zmodyfikowanie zakresu przedmiotowo-funkcjonalnego oraz ustalenie zakresu multidyscyplinarności infrastruktury krytycznej państwa
   • Wątek badawczy PZK1b – opracowanie zakresu dydaktyki modelowego programu kierunków kształcenia „bezpieczeństwo narodowe ÷ bezpieczeństwo publiczne” w kontekście multidyscyplinarności infrastruktury krytycznej państwa
  • 4.2. Publiczne zarządzanie kryzysowe w analogii do zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy PZK2a – weryfikacja zdefiniowania bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego
   • Wątek badawczy PZK2b – uporządkowanie spektrum zagadnień bezpieczeństwa publicznego i narodowego
   • Wątek badawczy PZK3 – ustalenie i zbadanie analogii publicznego zarządzania kryzysowego z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy PZK4 – proceduralne doprecyzowanie cyklu publicznego zarządzania kryzysowego
   • Wątek badawczy PZK4+ – ustalenie i analiza związków teorii publicznego zarządzania kryzysowego z innymi koncepcjami naukowymi
 • 5. Refleksje
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.