Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


Intuicyjne zbiory rozmyte
jako narzędzie finansów behawioralnych
drukpdf

Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

Krzysztof Piasecki

Recenzent: Prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews

Publikacje elektroniczne

PDF1,4 MB
ISBN: 978-83-63804-96-1

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 136
wydana: listopad 2016
ISBN: 978-83-63804-95-4

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z modelowaniem finansów behawioralnych za pomocą zbiorów Atanassova. Zwrócono też uwagę na możliwość, jaką daje modelowanie wartości bieżącej pozostającej pod wpływem czynników behawioralnych. W pracy znajdują się nie tylko uogólnienia modeli opisanych już poprzednio przez Autora, ale również istotne rozszerzenia tych modeli oraz modele nowe.
Z zarządzaniem instrumentami finansowymi w nierozerwalny sposób są związane pojęcia ryzyka i niepewności. Pierwszy spójny model ryzyka i niepewności zawdzięczamy Knightowi. Od tamtego czasu nastąpił radykalny rozwój tych działów matematyki, które pozwoliły na wierniejsze modelowanie dowolnego rodzaju informacji. Ta ewolucja narzędzi matematycznych doprowadziła do sytuacji, kiedy każdy wymieniony przez Knighta rodzaj niepewności uzyskał swój model formalny. W książce znajdziemy też autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.
 • Przedmowa
 • 1. Geneza i istota finansów behawioralnych
 • 2. Wybrane uogólnienia teorii mnogości
  • 2.1. Logika, jako metateoria mnogości
  • 2.2. Wybrane elementy teorii mnogości
  • 2.3. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych
   • 2.3.1. Algebra zbiorów rozmytych
   • 2.3.2. Ocena nieprecyzyjności
   • 2.3.3. Oszacowania nieprecyzyjne, jako zbiory rozmyte
   • 2.3.4. Przybliżenia liczb, jako liczby rozmyte
   • 2.3.5. Uporządkowanie oszacowań nieprecyzyjnych
  • 2.4. Intuicyjne zbiory rozmyte
   • 2.4.1. Algebra intuicyjnych zbiorów rozmytych
   • 2.4.2. Pomiar nieprecyzyjności i nierozstrzygalności
   • 2.4.3. Oszacowania intuicyjne
   • 2.4.4. Uporządkowanie oszacowań intuicyjnych - wybrane zagadnienia
   • 2.4.5. Intuicyjnie rozmyte zbiory stochastyczne
 • 3. Wartość bieżąca - jako narzędzie finansów behawioralnych
  • 3.1. Dyskonto liniowe
   • 3.1.1. Dyskonto liniowe a awersja do ryzyka terminu
  • 3.2. Dyskonto
   • 3.2.1. Dyskonto subaddytywne
   • 3.2.2. Dyskonto wklęsłe
   • 3.2.3. Dyskonto pod wpływem awersji do ryzyka straty
  • 3.3. Dyskonto rozmyte
   • 3.3.1. Behawioralna wartość bieżąca
   • 3.3.2. Wyjaśnienie paradoksu rynku finansowego
   • 3.3.3. Aksjomatyczna definicja rozmytej PV
  • 3.4. Dyskonto rozmyte intuicyjnie
   • 3.4.1. Aksjomatyczna definicja intuicyjnie rozmytej PV
   • 3.4.2. Intuicyjne przedstawienie behawioralnej wartości bieżącej
 • 4. Intuicyjnie rozmyta stopa zwrotu
  • 4.1. Intuicyjnie rozmyta oczekiwana stopa zwrotu
  • 4.2. IFRR wyznaczona z zastosowaniem intuicyjnie rozmytej PV
  • 4.3. Model Blacka-Littermana z a posteriori IFRR
   • 4.3.1. Model Blacka-Littermana z losowymi poglądami inwestorów
   • 4.3.2. Model Blacka-Littermana z intuicyjnie rozmytymi poglądami inwestorów
   • 4.3.3. Uwagi końcowe
  • 4.4. Czterowymiarowy obraz ryzyka
 • 5. Wybrane zastosowania IFRR w zarządzaniu instrumentami finansowymi
  • 5.1. Efektywność finansowa
   • 5.1.1. Słaba efektywność finansowa
   • 5.1.2. Silna efektywność finansowa
   • 5.1.3. Uwagi końcowe
  • 5.2. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej stopy zwrotu
   • 5.2.1. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej IFRR
   • 5.2.2. Kryteria równowagi finansowej
   • 5.2.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa
  • 5.3. Podsumowanie
 • Dodatek A - Ewolucja pojęcia miary entropii zbiorów nieprecyzyjnych
 • Dodatek B - Zrewidowany model ryzyka vis a vis model Knight’a
 • B.1. Znaczenie i istota pojęcia ryzyka
 • B.2. Ryzyko - źródła i pomiar
 • B.3. Podsumowanie
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.