Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego
drukpdfepubmobi

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski

Recenzenci pracy doktorskiej: dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB; prof. dr hab. Jan Zimmermann

Publikacje elektroniczne

PDF0.9 MB
ISBN: 978-83-63804-71-8
ePUB1.5 MB
ISBN: 978-83-63804-72-5
MOBI 3.7 MB
ISBN: 978-83-63804-73-2

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 214
wydana: styczeń 2016
ISBN: 978-83-63804-70-1

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej, której głównym celem było przedstawienie polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego.
Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy wypracowane przez Trybunał standardy w tym zakresie wywołują konsekwencje w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym – tak w samej procedurze, jak i w prawie ją regulującym, albowiem tylko w rzetelnym procesie jednostka może oczekiwać ochrony przysługujących jej praw i tylko w rzetelnym procesie może zostać ich pozbawiona w przypadkach prawem określonych.
 • Wstęp
 • 1. Prawo do rzetelnego procesu sądowego jako publiczne prawo podmiotowe
  • 1.1. Prawo publiczne
  • 1.2. Prawo podmiotowe
  • 1.3. Publiczne prawo podmiotowe
  • 1.4. Prawo do rzetelnego procesu sądowego
   • 1.4.1. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w ujęciu historycznym
   • 1.4.2. Istota prawa do rzetelnego procesu sądowego
 • 2. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  • 2.1. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w ujęciu konwencyjnym
  • 2.2. Zakres podmiotowy regulacji prawa do rzetelnego procesu sądowego
  • 2.3. Zakres przedmiotowy regulacji prawa do rzetelnego procesu sądowego
   • 2.3.1. Zakres przedmiotowy pojęcia „sprawa cywilna”
   • 2.3.2. Zakres przedmiotowy pojęcia „sprawa karna”
 • 3. Europejskie gwarancje i standardy prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • 3.1. Prawo dostępu do sądu
   • 3.1.1. Dostęp do sądu
   • 3.1.2. Ograniczenia dostępu do sądu
  • 3.2. Niezawisłość i bezstronność sądów ustanowionych ustawą
   • 3.2.1. Sąd jako organ ustanowiony ustawą
   • 3.2.2. Pojęcie niezawisłości i jej europejskie standardy
   • 3.2.3. Pojęcie bezstronności i jej europejskie standardy
  • 3.3. Terminowość postępowania jako realizacja zasady rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie
   • 3.3.1. Pojęcie rozsądnego terminu
   • 3.3.2. Kryteria oceny długotrwałości postępowania sądowego
  • 3.4. Publiczny charakter postępowania sądowego
   • 3.4.1. Zasada publicznego procesu sądowego
   • 3.4.2. Dopuszczalność wyłączenia jawności postępowania sądowego
   • 3.4.3. Prawo do publicznego ogłoszenia wyroku
 • 4. Prawo do rzetelnego (sprawiedliwego) procesu sądowego w świetle Konstytucji RP
  • 4.1. Konstytucyjne prawo do sądu (prawo do sprawiedliwego procesu sądowego)
  • 4.2. Elementy konstytucyjnego prawa do sądu (prawa do sprawiedliwego procesu sądowego)
 • 5. Postępowanie sądowoadministracyjne a realizacja wybranych standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego
  • 5.1. Postępowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi a europejski standard dostępu do sądu
  • 5.2. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a europejski standard dostępu do sądu
  • 5.3. Prawo pomocy i zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako realizacja gwarancji dostępu do sądu
  • 5.4. Sądownictwo administracyjne w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie niezawisłości i bezstronności sądów
  • 5.5. Terminowość postępowania sądowoadministracyjnego
  • 5.6. Postępowanie sądowoadministracyjne a zasada publicznego procesu sądowego
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.