Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


Marketing terytorialny
drukpdfepubmobi

Marketing terytorialny

Nowe obszary i narzędzia

Redakcja naukowa: Andrzej Szromnik

Sebastian Brańka, Adam Figiel, Weronika Griszel, Iryna Manczak, Andrzej Szromnik, Ewa Zadęcka

Recenzent: dr hab. Magdalena Florek, prof. UE w Poznaniu

Publikacje elektroniczne

PDF1,8 MB
ISBN: 978-83-63804-75-6
ePUB3 MB
ISBN: 978-83-63804-76-3
MOBI 7,7 MB
ISBN: 978-83-63804-77-0

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

52.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 196
wydana: grudzień 2015
ISBN: 978-83-63804-74-9

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Autorzy prezentują swoją propozycję periodyzacji rozwoju marketingu terytorialnego, zwanego również marketingiem miast i regionów. Stawiają zwłaszcza na innowacje marketingowe generowane przez nowe technologie komunikacyjne i problemy wymuszane przez praktykę.

Przedstawiony zbiór zagadnień traktuje o ważnych dla praktyki kwestiach marki (branding) i strategiach ich kształtowania, w tym renomie jako kategorii wiodącej. Szczególnie wiele uwagi poświecono strategii city placement jako szczególnie innowacyjnemu instrumentowi promocji miast i regionów. Podkreślono znaczenie mediów społecznościowych w systemie komunikacji marketingowej.
 • Wstęp
 • 1. Teoretyczne aspekty zarządzania reputacją jednostki osadniczej
  • 1.1. Pojęcie wizerunku organizacji
  • 1.2. Definicja reputacji organizacji i jej konsekwencje dla pomiaru zjawiska
  • 1.3. Zależności między kulturą, tożsamością i organizacyjną reputacją organizacji
  • 1.4. Synteza elementów składowych reputacji jednostki osadniczej
 • 2. Marka jako instrument marketingu terytorialnego
  • 2.1. Istota marki jednostki terytorialnej
  • 2.2. Interesariusze marki jednostki terytorialnej
  • 2.3. Wizerunek jednostki terytorialnej
  • 2.4. Tożsamość jednostki terytorialnej
  • 2.5. Marka jednostki terytorialnej jako determinanta rozwoju lokalnego
  • 2.6. Proces budowania marki jednostki terytorialnej
  • 2.7. Bariery i ograniczenia procesu budowania marki terytorialnej
 • 3. Optymalizacja wydatków na promocję miast i regionów
  • 3.1. Wydatki na promocję w historii marketingu terytorialnego – wybrane przykłady efektywności i jej braku
  • 3.2. Skala oraz sposoby ewidencji wydatków na promocję polskich samorządów
  • 3.3. Istota optymalizacji
  • 3.4. Pomiar skuteczności i efektywności działań promocyjnych jako podstawa optymalizacji wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego
  • 3.5. Źródła finansowania promocji miast i regionów
  • 3.6. Potencjalne obszary optymalizacji wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego
  • Podsumowanie
 • 4. Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów
  • 4.1. Wyznaczniki współczesnej kultury dzielenia się informacjami
  • 4.2. Media społecznościowe – systematyka pojęć
  • 4.3. Cechy serwisów społecznościowych
  • 4.4. Działalność marketingowa miast i regionów w serwisach społecznościowych
  • 4.5. Analiza badania Fanpages Trends
  • 4.6. Polskie miasta na Facebooku
  • 4.7. Polskie regiony na Facebooku
  • Podsumowanie
 • 5. City placement – nowy element w strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast
  • 5.1. Nowa komunikacja marketingowa miast i regionów
  • 5.2. Nowy cykl realizacyjny strategii promocji miast
  • 5.3. City placement – promocja bez promocji
  • 5.4. Miasto jako obiekt promocji w koncepcji „city placement”
  • 5.5. Film i nie tylko film w promocji miast
  • 5.6. City placement – ogólna charakterystyka i etapy działań
  • 5.7. Determinanty różnicowania strategii city placement miasta
  • 5.8. City placement – stopnie i determinanty identyfikacji miasta w produkcji audiowizualnej
  • 5.9. Miasto a zespół realizatorów filmowych
  • 5.10. City placement – strategia wyboru miasta filmowego
  • 5.11. City placement – główni adresaci – odbiorcy przekazu promocyjnego
  • 5.12. City placement a inne rodzaje promocji
  • 5.13. City placement a reklam
  • 5.14. Eventowa strategia city placement
  • 5.15. Skuteczność strategii city placement i jej determinanty
  • 5.16. Uwagi końcowe – o zaletach i wadach strategii city placement
 • 6. Małe miasto jako podmiot marketingu terytorialnego
  • 6.1. Istota małego miasta
  • 6.2. Przemiany strukturalne i funkcjonalne małych miast
  • 6.3. Orientacja marketingowa małych miast
  • 6.4. Ewolucja i etapy reorientacji zarządzania małymi miastami
  • 6.5. Identyfikacja podmiotów inicjujących działania marketingowe
  • 6.6. Strategia marketingowa małego miasta
  • 6.7. Cele marketingowe małych miast
  • 6.8. Strategia niszy rynkowej jako główny kierunek marketingu małych miast
  • 6.9. Koncepcja Cittaslow szansą na rozwój małego miasta
  • Podsumowanie
 • Bibliografia
Powiązane publikacje:

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.