Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


Targi w gospodarce rynkowej
drukpdfepubmobi

Targi w gospodarce rynkowej

Redakcja naukowa: Andrzej Szromnik

Jacek Bazarnik, Adam Figiel, Iryna Manczak, Andrzej Szromnik, Krzysztof Piotr Wojdacki

Recenzent: prof. dr hab. Henryk Mruk

Publikacje elektroniczne

PDF6.2 MB
ISBN: 978-83-63804-54-1
ePUB3.0 MB
ISBN: 978-83-63804-55-8
MOBI 8.1 MB
ISBN: 978-83-63804-56-5

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 164
wydana: grudzień 2014
ISBN: 978-83-63804-53-4

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
materiały dodatkowe
Strategia marketingowa organizacji pomijająca jej uczestnictwo w targach jest strategią ułomną. Pozbawiona jest bowiem podstawowego środka komunikowania się środowiska branżowego, a także strategicznego źródła informacji o partnerach, sprzymierzeńcach, konkurentach, a nawet potencjalnych przeciwnikach.

Niniejsza praca ma w zamierzeniu jej Autorów nie tylko przybliżyć idee, cele i koncepcje przedsięwzięć targowych, ale głównie dostarczyć informacji niezbędnych do oceny szans sukcesu przedsiębiorstwa na targach.

Książka składa się z dwóch części.
Część pierwsza, teoretyczno-opisowa, oparta jest na publikacjach krajowych i zagranicznych na temat targów. Zawiera ona uporządkowany przegląd poglądów dotyczących ich istoty, funkcji i typów. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce uczestników rynku targowego oraz długofalowym kierunkom przemian tego rynku. Zaproponowano system mierników wielkości oraz rangi targów w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej.

Druga część monografii zawiera unikatową analizę rzeczywistych struktur polskiego rynku targowego, analizę koncentracji tego rynku oraz hierarchię miejskich ośrodków targowych.

Opracowanie jest efektem zainteresowań pracowników Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w szczególności dwuletnich studiów oraz analiz w ramach programu badań statutowych UEK.
 • Wstęp
 • Część pierwsza
  Targi w systemie powiązań uczestników rynku
  • 1. Targi jako rynek – próba syntezy zakresu pojęciowego i cech wyróżniających
   • 1.1. Definiowanie targów w piśmiennictwie ekonomicznym – ujęcie retrospektywne
   • 1.2. Targi w ujęciu marketingowym
   • 1.3. Targi a pozostałe rynki zorganizowane
   • 1.4. Istota targów – próba syntezy
  • 2. Targi i handel targowy
   • 2.1. Targi jako forma rynku instytucjonalnego
   • 2.2. Struktura rynku targowego
   • 2.3. Główne cechy handlu targowego
  • 3. Funkcje targów w gospodarce rynkowej
   • 3.1. Uwarunkowania rozwojowe targów - czynniki zewnętrzne
   • 3.2. Uwarunkowania rozwojowe targów - czynniki wewnętrzne
   • 3.3. Perspektywy rozwoju targów w świetle przewidywań ekspertów
   • 3.4. Zmiany w organizacjii realizacji targów w bliskiej przyszłości
   • 3.5. Tradycyjne i współczesne ujęcia funkcji targów
   • 3.6. Nowa orientacja funkcjonalna targów
   • 3.7. Zmiany funkcji targów a nowe trendy w ich rozwoju
  • 4. Mierniki targowe - statystyczne kryteria i metody pomiaru oraz porządkowania rynku targowego
   • 4.1. Ogólna klasyfikacja mierników targowych
   • 4.2. Agregatowe (syntetyczne) wskaźniki targowe
   • 4.3. Możliwości wykorzystania metody B.Bellingera dla wielokryterialnego pomiaru rynków targowych
   • 4.4. Taksonomiczne metody pomiaru i porządkowania rynków targowych
   • 4.5. Analiza czynnikowa w pomiarze i klasyfikacji rynków targowych
   • 4.6. Możliwości zastosowania mierników targowych na podstawie zasobów informacyjnych Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT)
  • 5. Koszty udziału przedsiębiorstwa w targach - próba identyfikacji istoty, struktury i determinant
   • 5.1. Targi jako centrum generowania kosztów
   • 5.2. Szczegółowa klasyfikacja kosztów targowych przedsiębiorstwa
   • 5.3. Wskaźniki kosztowe targów
   • 5.4. Identyfikacja współzależności zmiennych targowych efektywnościowych
   • 5.5. Analiza break - even - point w ocenie efektywności uczestnictwa w targach
 • Część druga
  Targi i ośrodki targowe w Polsce - analiza statystyczno-przestrzenna
  • 6. Dekoncentracja na polskim rynku wystawienniczym w drugiej dekadzie XXI wieku
   • 6.1. Rynek targowy - ogólna charakterystyka struktury i dynamika zmian
   • 6.2. Przestrzenny rozkład polskiego rynku targowego w świetle miar koncentracji
  • 7. Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego w latach 2000-2012
   • 7.1. Targi w Polsce - próba periodyzacji rozwoju
   • 7.2. Ośrodki targowe w Polsce - ogólna charakterystyka
   • 7.3. Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju ośrodków targowych w Polsce w latach 2007 - 2012 w świetle analizy wielowymiarowej
  • 8. Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania
   • 8.1. Potencjał imprez targowych
   • 8.2. Przemysł targowy w Polsce w latach 2008-2012
   • 8.3. Koszty targowe z punktu widzenia przedsiębiorstw
   • 8.4. Metodyka badania kosztów targowych
   • 8.5. Profil przebadanych przedsiębiorstw
   • 8.6. Struktura kosztów targowych w świetle badań
 • Zakończenie, czyli kilka uwag o przemyśle, usłudze i przedsiębiorstwie targowym
 • Kwestionariusz badawczy
 • Bibliografia
 • Indeks

Materiały zawarte w książce:

rysunek 4.1- Podział mierników targowych według kryteriów merytorycznych
tabela 7.2- Syntetyczna charakterystyka tendencji rozwojowych głównych mierników targów w Polsce w latach 2000–2012
tabela 7.19- Charakterystyka wyróżnionych grup ośrodków targowych w Polsce w 2012 roku
tabela 7.11- Macierz korelacji między zmiennymi zbioru potencjalnego

Powiązane publikacje:

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.