Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Nowości


Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego
drukpdfepubmobi

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego

Wyzwania badawcze

nowość

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Recenzenci: dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UE w Krakowie; prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko

Publikacje elektroniczne

PDF3,4 MB MB
ISBN: 978-83-65648-22-8
ePUB4 MB MB
ISBN: 978-83-65648-23-5
MOBI 10 MB MB
ISBN: 978-83-65648-24-2

gdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 182
wydana: kwiecień 2018
ISBN: 978-83-65648-21-1

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Wersje elektroniczne dostępne bezpłatnie na stronie repo.bg.pw.edu.pl

Rozprawa wskazuje i omawia problemy badawcze w zakresie teorii zarządzania ryzykiem i ryzykiem operacyjnym oraz teorii logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego, które dotąd nie zostały rozwiązane, a są znaczące w kontekście coraz szybszego postępu cywilizacyjnego. Przedstawione koncepcje są wynikiem wieloletnich badań autora i jego zespołu szkoły naukowej na Politechnice Warszawskiej.
 • Wstęp
 • Wprowadzenie
 • 1. Ryzyko
  • 1.1. Generalnie o ryzyku
   • Wątek badawczy OTR1 – zbadanie i opisanie istoty ryzyka
   • Wątek badawczy OTR2 – wykazanie, że zarządzanie ryzykiem jest subdyscypliną nauk o zarządzaniu
  • 1.2. Niepewność
   • Wątek badawczy OTR3 – sformułowanie istoty niepewności w kontekście współczesnej wiedzy o działaniu i ryzyku
   • Wątek badawczy OTR4 – interpretacja pojęcia niepewności w naukach o zarządzaniu
   • Wątek badawczy OTR5 – ustalenie i analiza relacji niepewności wobec ryzyka i ryzyka wobec niepewności
  • 1.3. Ryzyko i jego systematyka
   • Wątek badawczy OTR6 – problem niedostatku prac naukowych nad ogólną teorią ryzyka
   • Wątek badawczy OTR7 – opracowanie ogólnej systematyki ryzyka
  • 1.4. Panowanie nad ryzykiem
   • Wątek badawczy OTR8 – poszerzenie badań nad mechanizmami ryzyka
   • Wątek badawczy OTR9 – proceduralne doprecyzowanie cyklu zarządzania ryzykiem
   • Wątek badawczy OTR10 – zweryfikowanie istniejących oraz opracowanie brakujących modeli dojrzałości (lub doskonałości) zarządzania ryzykiem
   • Wątek badawczy OTR11 – zidentyfikowanie i analiza metafor stosowanych w teorii ryzyka
   • Inne wątki badawcze OTR11+ – ustalenie i analiza związków teorii zarządzania ryzykiem z innymi koncepcjami zarządzania
 • 2. Triada: ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo zasobowe – ciągłość działania
  • 2.1. Ryzyko operacyjne
   • Wątek badawczy ZRO1 – opracowanie gruntownej charakterystyki przyczynowej i skutkowej ryzyka operacyjnego
   • Wątek badawczy ZRO2 – ustalenie wielowątkowej systematyki ryzyka operacyjnego
  • 2.2. Bezpieczeństwo zasobowe i ciągłość działania
   • Wątek badawczy ZRO3 – opracowanie systematyki zasobów i ich podatności na zagrożenia w kontekście ryzyka operacyjnego
   • Wątek badawczy ZRO4 – opracowanie systematyki zagrożeń w kontekście ryzyka operacyjnego
   • Wątek badawczy ZRO5 – zweryfikowanie systematyki reagowania na zakłócenia
  • 2.3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy ZRO6 – uogólnienie i upowszechnienie doświadczeń sektora finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy ZRO7 – rozbudowanie i uszczegółowienie cyklu zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Inne wątki badawcze ZRO7+ – ustalenie i analiza związków teorii zarządzania ryzykiem operacyjnym z innymi koncepcjami naukowymi
 • 3. Determinanty i koncepcje logistyki społecznej
  • Wątki badawcze LS1÷LS4 – zweryfikowanie (przebudowanie) podstaw teorii logistyki społecznej
  • Wątek badawczy LS4+ – ustalenie i analiza związków teorii logistyki społecznej z innymi koncepcjami naukowymi
 • 4. Publiczne zarządzanie kryzysowe
  • 4.1. Infrastruktura krytyczna państwa
   • Wątek badawczy PZK1a – zmodyfikowanie zakresu przedmiotowo-funkcjonalnego oraz ustalenie zakresu multidyscyplinarności infrastruktury krytycznej państwa
   • Wątek badawczy PZK1b – opracowanie zakresu dydaktyki modelowego programu kierunków kształcenia „bezpieczeństwo narodowe ÷ bezpieczeństwo publiczne” w kontekście multidyscyplinarności infrastruktury krytycznej państwa
  • 4.2. Publiczne zarządzanie kryzysowe w analogii do zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy PZK2a – weryfikacja zdefiniowania bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego
   • Wątek badawczy PZK2b – uporządkowanie spektrum zagadnień bezpieczeństwa publicznego i narodowego
   • Wątek badawczy PZK3 – ustalenie i zbadanie analogii publicznego zarządzania kryzysowego z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
   • Wątek badawczy PZK4 – proceduralne doprecyzowanie cyklu publicznego zarządzania kryzysowego
   • Wątek badawczy PZK4+ – ustalenie i analiza związków teorii publicznego zarządzania kryzysowego z innymi koncepcjami naukowymi
 • 5. Refleksje
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.