MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały zawarte w publikacji:

Rysunek 2.17 - Model weryfikacji odchyleń

Tabela 2.5 - Typy i podtypy systemów informatycznych ze względu na zakres obsługiwanych funkcji zarządzania oraz ich przypisanie do określonego poziomu sterowania

Rysunek 4.25 - Statyczna mapa strategii w ramach BSC

Rysunek 4.31. - Przebieg procesu sterowania strategicznego z uwzględnieniem BSC

Rysunek 5.2. - Dynamiczna mapa strategii

Rysunek 5.15. - Cykl TPSC


Rysunek 5.16. - Powiązanie firmowej BSC z kartami poszczególnych jednostek organizacyjnych, zespołów zadaniowych oraz pracowników

Rysunek 6.1. - Mapa strategii w branży energetycznej (dla dystrybutora energii cieplnej)

Rysunek 6.3. - Mapa strategii w branży stalowej (w firmie Tata Steel)

Rysunek 6.5. - Przebieg procesu implementacji BSC w branży gastronomicznej (w restauracji)

Rysunek 6.6. - Mapa strategii w sektorze finansowym (dla irańskiego banku centralnego)

Rysunek 6.9. - Mapa strategii w branży medycznej (dla Saint Mary\'s Duluth Clinic in Minnesota)

Rysunek 4.31. Przebieg procesu sterowania strategicznego z uwzględnieniem BSC