Małgorzata Dobrowolska

– dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit