Michał Igielski

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek politologia ze specjalizacją samorządu terytorialnego. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych i zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w 2011 roku.
Od 2006 roku pracuje na pomorskich uczelniach specjalizując się w przedsiębiorczości, zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi. W tej chwili zatrudniony w Akademii Morskiej w Gdyni, na stanowisku adiunkta, gdzie dodatkowo jest koordynatorem projektów unijnych. Poza tym od blisko 10 lat jest doradcą w dużych przedsiębiorstwach działających w różnych branż na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit