Michał Igielski

http://nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=239500&lang=pl

Od 2006 roku pracuje na pomorskich uczelniach specjalizując się w przedsiębiorczości, zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi. W tej chwili zatrudniony w Akademii Morskiej w Gdyni, na stanowisku adiunkta, gdzie dodatkowo jest koordynatorem projektów unijnych. Poza tym od blisko 10 lat jest doradcą w dużych przedsiębiorstwach działających w różnych branż na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit