Beata Chmielewiec

– dr nauk ekonomicznych, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit