Jan Lewandowski

Mgr Jan Lewandowski, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz liczne studia podyplomowe, między innymi z menedżerskiego zarządzania w oświacie i z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji.
Nauczyciel z 35 letnim stażem zawodowym. W chwili obecnej pracujący jako nauczyciel konsultant ds. prawa oświatowego, kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego i awansu zawodowego nauczycieli w DODN Filia w Legnicy. Doświadczony pedagog, pełnił różne funkcje kierownicze – w tym Kuratora Oświaty w Legnicy. Edukator, wykładowca prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, wieloletni kierownik kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania oświatą. Autor wielu programów edukacyjnych oraz publikacji ukazujących się w czasopismach fachowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym (np. województwo dolnośląskie) – 4 publikacje zwarte i 74 artykuły oraz wiele materiałów pokonferencyjnych. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit