Joanna Jończyk

Joanna Anna Jończyk - dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Specjalista w dziedzinach zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania publicznego. Uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów, konferencji i staży naukowych dotyczących problematyki zarządzania w ochronie zdrowia m.in. w Londynie: The Polish University Abroad, The University College Hospital, The Lister Hospital, The Polish Medical Association) czy Paryżu: Wydział Medycyny, Zdrowia i&npsp;Biologii Człowieka (S.M.B.H.) Universite Paris 13 Sorbonne Site). Kierownik projektu badawczego nr 2011/03/B/HS4/04544 na lata 2012-2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nt.: „Kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach”.

Obecnie ekspert w dziedzinie "Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia" POWER oraz w RPOWP na lata 2014-2020 w dziedzinie: analiza ekonomiczna i finansowa (EFRR). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach ochrony zdrowia. Jest konsultantem i trenerem w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. Członek wspierający Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji dotyczących zarządzania w&npsp;organizacjach ochrony zdrowia, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i&npsp;proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. W 2013 r. wyróżniona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej a w 2015 honorową odznaką “Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit