Danuta Kunecka

– dr nauk medycznych, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego oraz organizacji i zarządzania. Absolwentka studiów Executive MBA i kilku kierunków studiów podyplomowych w obszarze związanym z organizacją i zarządzaniem w opiece zdrowotnej oraz szkolnictwie wyższym.
Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Głównym obszarem działalności zarówno zawodowej jak i naukowej jest Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w sektorze medycznym, wśród których szczególne znaczenie znajdują w aspekty etyczne. Autorka kilkudziesięciu publikacji z ww. obszaru.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit