Joanna Nieżurawska

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Katedra Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit