Wojciech Jarecki

– dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, prof. USz, pracownik Instytutu Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności pozyskiwanie pracowników i wpływ otoczenia na zarządzanie zasobami ludzkimi, a także rynek pracy i efektywność kształcenia.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit