Mariusz Zieliński

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. PO, Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Personelem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
Na jego dorobek składa się ponad 150 publikacji, w tym dwie monografie („Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw” [2008] i „Rynek pracy w teoriach ekonomicznych” [2010]). Jego zainteresowania naukowe obejmują: mikro- i makroekonomię; politykę gospodarczą, w tym zwłaszcza politykę dotyczącą rynku pracy; organizację i zarządzanie, w tym zwłaszcza zarządzanie zasobami ludzkimi.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit