Piotr Bohdziewicz

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. UŁ, pracownik Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania to komunikacja społeczna, polityka społeczna, socjologia pracy i przemysłu, sztuka negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w problematyce zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach for profit oraz publicznych, w tym inwestowania w rozwój zawodowy pracowników; autor ponad 70 prac naukowych.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit