Anna Michałkiewicz

Mgr Anna Michałkiewicz, asystentka w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą systemów oceniania okresowego pracowników, kształtowania postaw oraz psychospołecznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit